Region Uppsala

Klart för fyrspår mellan Uppsala och Stockholm

Dela

Regeringen meddelade idag att nästan 10 miljarder kronor satsas på utbyggnaden av ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. Beslutet innebär att utbyggnaden nu kan genomföras, och att det avtal som 2018 ingicks mellan staten, Region Uppsala och Uppsala och Knivsta kommun blir verklighet. Det som nu ska till för ett helt färdigt fyrspår, och en nybyggnation av Uppsala C, är ytterligare cirka tre miljarder kronor i nästa planperiod.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Ett välkommet beslut som säkerställer goda kommunikationer i Stockholm-Uppsalaregionen, en region som rymmer en dryg fjärdedel av landets befolkning och står för 40 procent av Sveriges tillväxt. Nu kan vår expansiva region fortsätta växa och företag tryggt investera och expandera här, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Region Uppsala och Uppsala respektive Knivsta kommuner har tagit sin del av ansvaret för att genomföra det gemensamma avtalet genom bland annat bostadsbyggande, kommersiella fastigheter och förstärkt kollektivtrafik.

– Det är glädjande att regeringen nu skjuter till de resurser som krävs för att fyra spår ska bli verklighet i tid i enlighet med det avtal vi haft med staten. Detta kommer möjliggöra fler jobb, bostäder och utveckling i Uppsala och att tågen går i tid så att alla som pendlar kan få ihop livspusslet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Resandet med tåg mellan Uppsala och Stockholm är redan i dag högt och förväntas öka med 35–45 procent till 2050. Regeringens beslut innebär att den flaskhals, som de två spåren mellan Uppsala och Stockholm idag utgör, som stannar upp både person- och godståg, kommer att försvinna i och med att de utökas med ytterligare två spår.

- Det här beskedet tolkar jag som att staten tar avtalet på allvar. Nu inväntar vi besked om tidplan och detaljer om exempelvis stationsläge i Alsike, säger Göran Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

- Detta är ett oerhört välkommet besked till näringslivet som nu kan planera utifrån en fortsatt stark tillväxt i Uppsala och huvudstadsregionen. Nu gäller det att sätta spaden i marken så snart som möjligt, säger Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län. 

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala: 076 - 785 41 72
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun: 018 - 727 13 18
Göran Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande Knivsta kommun: 070 - 634 90 60
Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län: 076 - 148 21 01

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 juni21.6.2022 16:52:45 CEST | Pressmeddelande

1177 Vårdguiden på telefon får tillgång till Cosmic 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till patientjournalsystemet Cosmic, i sina kontakter med vårdsökande patienter inom Region Uppsala. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden är att vårdstyrelsen i februari fattade ett beslut om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle utreda möjligheterna för att 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till Cosmic. Vid tisdagens sammanträde redovisade företaget Sirona Health Solutions sin utredning av förutsättningarna och möjligheterna för ett införande. Företagets slutsats blev att Region Uppsala omgående ska ge 1177 Vårdguiden på telefon tillgång till Cosmic, vilket också blev vårdstyrelsens beslut. Införandet kommer dock att ske i två steg. Införandet av läsbehörighet kan ske på en gång och innebär inte heller några kostnader. Införandet av en automatiserad lösning för överföring av journalanteckningar kräver dock mer utredning innan det kan bli verklighet. I denna del

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 juni 202220.6.2022 15:50:23 CEST | Pressmeddelande

Fler bussturer till Skölsta och Krägga Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att under perioden december 2022- decemer 2023 utöka antalet bussturer på linjerna 119 till Skölsta och 310 till Krägga. Det innebär att Linje 119 utökas från 12 till 20 dubbelturer måndag- fredag och från 3 till 10 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjen får också en delvis ändrad sträckning. För att kunna trafikera området nya Skölsta och minska restiden, kommer bussen inte längre köra sträckan Lunda- Norrhällby. Det finns bra kollektivtrafik i båda ändar av sträckan och skolbusslinje 199 ska fortfarande trafikera sträckan. Linje 310 utökas från 10 till 19 dubbelturer på vardagar och från 2 till 8 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjesträckningen förändras så att bussen kör samma sträcka i båda riktningarna. Det innebär att den 3,3 km långa sträckan Nyckelby- Ekilla blir utan linjetrafik, men de skolanpassade turerna ska fortfarande köra sträckan. Planeringen av tågtrafiken 2024

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 juni20.6.2022 14:56:19 CEST | Pressmeddelande

Förstudie för tillfällig sterilenhet får grönt ljus En förstudie för att bygga en tillfällig lösning för sterilenheten på Lasarettet i Enköping ska genomföras. Programarbetet för den tillfälliga lösningen för sterilenhet tillstyrks även den. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden till beslutet är att steriltekniska enhetens lokaler på Lasarettet i Enköping är för små, även för redan idag befintlig produktion av vård. I förlängningen behövs, enligt tjänsteutlåtandet, fortfarande nya lokaler för verksamheten, men i väntan på en större ombyggnad krävs mer akuta åtgärder. Dessa gäller förråd och utbyte av så kallad autoklaver (en form av tryckkokare för sterilisering av gods). Nytt vårdval för privat psykoterapi ställer krav på journalsystem Från den 1 januari 2023 införs ett nytt vårdval för privat psykoterapi där krav ställs på att vårdgivaren ska använda sig av journalsystemet Cosmic. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Vårdgivare som redan har avtal med Region Uppsala f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum