Umeå kommun

Klart för nytt leaderområde i Umeåregionen 

Dela

Umeåregionen får möjlighet att bilda leaderområde åren 2023–2027. Med en projektbudget på 37 miljoner kronor kommer föreningar, organisationer och företag kunna söka pengar för lokala utvecklingsprojekt som bidrar till att göra Umeåregionens landsbygder ännu mer attraktiva för boende, verksamma, besökare och näringsliv.

Umeåregionen får möjlighet att bilda leaderområde åren 2023–2027 med en projektbudget på 37 miljoner kronor.
Umeåregionen får möjlighet att bilda leaderområde åren 2023–2027 med en projektbudget på 37 miljoner kronor.

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som innebär att ideell, privat och offentlig sektor jobbar tillsammans i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Med hjälp av leaderområdet kan den som har idéer om lokal utveckling engagera sig och söka pengar till utvecklingsprojekt. 

– Det känns jättekul att vi som ett av 40 områden i Sverige får den här möjligheten. Med hjälp av leader och en gemensam utvecklingsstrategi kan vi kraftsamla över sektorer för att stärka våra landsbygder. Nu får föreningar, företag och organisationer möjlighet att söka stöd för lokala utvecklingsprojekt som fortsätter att utveckla våra landsbygder, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun. 

Idériket Umeåregionen 2030

Umeåregionens leaderområde, som tilldelats hela 37 miljoner kronor i projektbudget, omfattar Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Leaderområdet kommer heta Idériket Umeåregionen 2030 och verksamheten kan som tidigast starta upp i januari 2023. Först då kommer det vara möjligt att söka pengar från leaderområdet. Framtida projekt som beviljas pengar ska bidra till Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi. Strategin utgår från fyra mål och insatsområden som handlar om att göra områdets landsbygder ännu mer attraktiva för boende och verksamma, att stärka inflytandet från civilsamhället och att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.  

Det här händer nu 

Under sommaren och hösten 2022 kommer en hel del förberedande arbete göras inför leaderområdets start i januari 2023. Bland annat ska ett verksamhetskontor bildas och personal anställas. På Idériket Umeåregionen 2030:s webb går det att hålla sig uppdaterad i leaderarbetet och läsa den lokala utvecklingsstrategin.  

Har du idéer för den lokala utvecklingen på Umeåregionens landsbygder? 

Då kan du med fördel ta del av Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi redan nu för att stämma av om idéerna ligger i linje med strategins mål- och insatsområden. Läs mer på www.ideriket2030.se.

Mer information: 

Hans Lindberg (S) 
ordförande 
kommunstyrelsen 
Umeå kommun 
070-589 01 66 
hans.lindberg@umea.se 

Christina Lidström 
Ordförande Idériket Umeåregionen 2030 
christina.lidstrom@bjurholm.se 
070 30 45387 

Jennie Bergvall Kalén 
Utvecklingsstrateg landsbygd 
090-16 14 74 
jennie.bergvall.kalen@umea.se  

Kontakter

Bilder

Umeåregionen får möjlighet att bilda leaderområde åren 2023–2027 med en projektbudget på 37 miljoner kronor.
Umeåregionen får möjlighet att bilda leaderområde åren 2023–2027 med en projektbudget på 37 miljoner kronor.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde21.6.2022 13:29:53 CEST | Pressinbjudan

Det blir ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni. Handlingar för individ- och familjenämnden finns på www.umea.se/handlingar Mer information: Andreas Lundgren (S) ordförande individ- och familjenämnden Umeå kommun 070-330 63 24 andreas.lundgren@umea.se Hanna Lundin Jernberg (L) vice ordförande individ-och familjenämnden Umeå kommun 070-812 90 69 hanna.lundinjernberg@umea.se

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum