Trafikverket

Klart med flygtrafik Gällivare- Arlanda

Dela

Flygbolaget NextJet kommer även efter den 18 december 2016 att bedriva kommersiell flygtrafik på sträckan Gällivare – Stockholm/Arlanda. Det står klart efter att Trafikverket har fått en anmälan från NextJet om att bedriva regelbunden lufttrafik på sträckan.

NextJet meddelade i augusti att företaget avsåg att upphöra med den kommersiella trafiken under hösten. För att säkerställa flygtrafik på sträckan inledde Trafikverket en upphandling av flygtrafik för sträckan omfattande perioden 19 december 2016 till 26 oktober 2019. NextJet har nyligen lämnat in en anmälan om att även efter den 18 december 2016 bedriva kommersiell flygtrafik på sträckan Gällivare- Stockholm/Arlanda utan ensamrätt och utan ersättning från Trafikverket.

- Företagets anmälan uppfyller kraven i lufttrafikförordningen, säger Håkan Jacobsson, utredningsledare på Trafikverket.

NextJet kommer även fortsättningsvis att bedriva regelbunden kommersiell lufttrafik på sträckan Gällivare-Arlanda. Tillgängligheten på sträckan upprätthålls enligt den allmänna trafikplikten och därmed avslutasTrafikverkets upphandling.

 

Bakgrund

Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift, samt linjesjöfart till Gotland.

Gällivare flygplats har så kallad allmän trafikplikt, vilken regleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008. Förordningen styr i vilken omfattning flygtrafiken ska bedrivas inom ramen för grundläggande tillgänglighet.

Trafikverket har i uppdrag att utreda behov av allmän trafikplikt, fatta beslut om allmän trafikplikt och om inte kommersiella krafter gör att trafiken kommer till stånd, kunna upphandla flygtrafik. När en allmän trafikplikt föreligger på en flyglinje får lufttrafikföretag utöva regelbunden lufttrafik på linjen endast under förutsättning att lufttrafikföretag uppfyller samtliga krav i den allmänna trafikplikten.

Flygsträckor som Trafikverket har upphandlat för 2015 – 2019:

  • Pajala – Luleå
  • Hemavan – Vilhelmina – Arlanda
  • Lycksele - Arlanda
  • Östersund – Umeå
  • Torsby – Hagfors – Arlanda (2015 – 2017 + option på förlängning)
  • Sveg – Arlanda

 

Kontakter

Håkan Jacobsson, utredningsledare,
Trafikverket, 070-316 76 06
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum