Umeå kommun

Klart med kommunens budget för 2021

Dela

Efter en över tio timmar lång och stundvis het debatt om satsningar och prioriteringar i välfärden, den kommunala skattesatsen och inte minst kommunens mål och uppdrag, kunde kommunfullmäktige i Umeå kommun på måndagskvällen fatta beslut om budget för 2021.

– Sverige och Umeå står inför många utmaningar i form av klimathot, pandemi och många osäkerheter i omvärlden. Men dessa utmaningar ger också möjligheter att bygga ett bättre samhälle. I budgeten som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har arbetat fram tar vi oss aktivt an framtiden och fortsätter att bygga ett Umeå som är hållbart för såväl klimatet, naturen och människan, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att undvika risk för smittspridning av covid19 och samtidigt skapa möjlighet för alla ledamöter i kommunfullmäktige att medverka i debatten, genomfördes kommunfullmäktige denna gång i Idun, Umeå Folkets hus. Coronapandemin blev självklart något som genomsyrade budgetdebatten, eftersom den både har haft inverkan på ekonomin i Sverige och i världen.

Den beslutade budgeten för 2021 tar avstamp i att värna välfärden, samtidigt som kommunen växer hållbart mot målet 200 000 invånare år 2050. Syftet med tillväxten är att stärka skattebasen och att säkra välfärd och utveckling för alla Umeåbor.

Så långt i debatten var de flesta partier i kommunfullmäktige relativt eniga. Däremot fanns det stora skillnader mellan partierna när det gäller uppfattningar om hur kommunens utmaningar ska hanteras. Det handlade bland annat om synen på olika satsningar, prioriteringar och privatiseringar i välfärden, samt hållbarhet och social trygghet i kommunen. En stor del av debatten berörde också kommunfullmäktiges 301 uppdrag till kommunens olika nämnder.

Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, var bland annat starkt kritisk till nivån på den beslutade skattesatsen, till bristen på privata alternativ i vård- och omsorg, men också till olika prioriteringar på kulturområdet i den beslutade budgeten.

– Umeå behöver mer borgerlig politik. Moderaterna presenterade ett eget budgetförslag med en annan inriktning, däribland sänkt kommunalskatt, mer resurser till äldreomsorg och skola och en rad konkreta trygghetsåtgärder. Detta förslag röstades ned. Vi är dock nöjda över att det enda uppdrag från oppositionen som lyckades vinna i voteringarna, var Moderaternas förslag om att öka andelen lokalproducerade livsmedel i upphandlingar från Umeå kommun, säger Anders Ågren.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021:

  • skattesatsen år 2021 fastställs till 22,80
  • kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2021-2024 fastställs
  • uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning fastställs
  • kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2021 och plan 2022–2024 för respektive styrelse eller nämnd fastställs
  • investeringsbudget för 2021 och investeringsplan för 2022–2024 fastställs
  • för löneökningar 2021 avsätts 2,75 procent, vilka fördelas per nämnd att godkänna
  • kommunstyrelsen får under löpande år besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster
  • kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget
  • kommunstyrelsen får inom fastställd investeringsbudget och plan göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar
  • plan för exploateringsverksamheten för 2021–2024 fastställs

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

”Studiegård” på Dragonskolan ska stötta efter distansstudier4.5.2021 09:06:12 CEST | Pressmeddelande

Under pandemin har gymnasieeleverna tvingats ta ansvar för sina studier på ett helt annat sätt än vad som är normalt. På Dragonskolan arrangeras därför nu en ”studie-gård” för alla elever under varje dag fram till sommaren. – Vi har upprätthållit en god kvalitet på undervisningen genom hela pandemin, men det går inte att sticka under stol med att närundervisning slår all form av distansundervisning, säger Henrik Bolin, samordningsrektor på skolan.

Fortsatt delvis distansundervisning på kommunala högstadie- och gymnasieskolor27.4.2021 08:30:03 CEST | Pressmeddelande

De kommunala högstadie- och gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning 3-28 maj. – Tyvärr är smittspridningen i Umeåområdet hög, den positiva trend som exempelvis finns i Södra Lappland finns inte här. Vi har därför efter samråd med smittskyddsläkare på Region Västerbotten beslutat att förlänga nuvarande beslut om delvis distansundervisning. Om smittläget ytterligare försämras kan vi snabbt övergå till distansundervisning på heltid, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum