Umeå kommun

Klart med omstridd detaljplan för fastighet på Grisbacka

Dela

Detaljplan för fastigheten Almen 2, med flera på Grisbacka är antagen. Det är fastigheten som tidigare rymde en möbelaffär. Planen har bland annat ändrats för att minska skuggpåverkan och insyn till närboende.

Detaljplanen ska ge förutsättningar för bostäder och kontor på området. Mellan samråd och granskning har strukturen på området ändrats i planen för att minska skuggpåverkan och insyn till närboende. Bland annat har nockhöjden för gavlarna på byggrätterna med gavel mot Skiftesvägen sänkts från 22 meter till 20 meter. Byggrätten mot Almvägen har ändrats så att det inte är möjligt att bygga en enda lång huskropp längs hela området.

Planen har varit ute på samråd och granskning. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och statliga instanser har haft möjlighet att lämna synpunkter som har sammanställts i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Det finns kvarstående synpunkter från privatpersoner som bor i närområdet som menar att exploatering enligt planen blir för stor, att skuggning och insyn blir för påtaglig och att trafiksituationen blir ohållbar med mycket buller.

Detaljplanen har stöd i översiktsplan ”Fördjupning för Umeå”. Komplettering av bebyggelse som planen medger är förenlig med kommunens övergripande utvecklingsstrategier och bebyggelsescenario för hållbar tillväxt.

Mer information:

Läs mer på www.umea.se/almen.

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum