Umeå kommun

Klart med skoterled till Holmön

Dela
På grund av det extraordinära snö- och isläget tar Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten ansvar för att upprätthålla en skoterled mellan fastlandet och Holmön under resten av vintersäsongen 2021.

– Nu har vi en situation där de boende på Holmön på grund av snö- och isläget blivit isolerade och utan möjligheter att få ut mat och andra förnödenheter till ön. Eftersom Trafikverket trots ett regeringsbeslut inte tar sitt ansvar att säkerställa transportmöjligheterna, så finansierar Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten skoterleden under resten av vintern, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Från Umeå kommuns sida är beslutet om samverkan med Region Västerbotten och Länsstyrelsen i detta ärende ett så kallat ordförandebeslut, som kommer att rapporteras till kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott.

Trafiken till och från Holmön har huvudsakligen de senaste åren bedrivits med färja. Under vintertid har trafiken kompletterats med svävare, helikopter samt utstakning av skoterled. Skoterleden har varit ett viktigt komplement till svävar- och helikoptertrafiken eftersom dessa fordon inte medger transport av gods.  

Vid starten av vintersäsongen 2020/2021 meddelade Trafikverket att de inte längre såg det som sitt uppdrag att staka ut skoterleden till ön. Umeå kommun besvarade detta i ett yttrande och meddelade att detta beslut innebär att Trafikverket inte uppfyller det ansvar som åligger myndigheten enligt regeringsbeslut N2007/3647/ IR. Kommunen påtalade även risken för att avsaknad av skoterled skulle försämra möjligheten att frakta gods till ön.

Den här vintern har isläget har omöjliggjort färjetrafik till Holmön och det har drabbat transporterna till livsmedelsbutiken på ön. Under flera veckor har transporter i praktiken varit omöjliga.

– Det här är självklart ett stort problem för de boende på Holmön. Diskussioner med Trafikverket har resulterat i att vi ska fortsätta arbeta för att hitta långsiktiga lösningar för trafiken till och från Holmön. Den akuta situationen för resten av vintersäsongen 2020/2021 är dock något som kommunen regionen och Länsstyrelsen löser och gemensamt tar kostnaderna för, säger Rikard Carstedt (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Rickard Carstedt (S)
ordförande
regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten
070-242 10 94
rickard.carstedt@regionvasterbotten.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Inbjudan till pressvisning av utställning: Mia Rogersdotter Gran I tidens løp29.5.2023 09:26:47 CEST | Pressinbjudan

2021 hittar Mia Rogersdotter Gran en anteckningsbok från 2014 med noteringen: ”Jag drömde att jag var Hanna Resvoll Holmsen”. Drömmen minns hon inte längre, men anteckningen skulle bli ingången till utställningen I tidens løp. 3 juni - 24 september 2023, Umeå konsthall. Pressvisning hålls torsdag den 1/6, klockan 10:30 i Umeå konsthall, plan 3 i Väven. Varmt välkomna!

Biblioteken är bra för språkutveckling och läslust28.5.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under årets fyra första månader har Umeås folkbibliotek haft närapå 400 000 fysiska besök, en ökning med 15,4 % jämfört med 2022. Ersbodabiblioteket stängde tillfälligt, vilket dämpade ökningen något. Men besöksantalet tycks fortsätta att gå upp och har uppnått siffror som före pandemin för fyra av närbiblioteken, Grubbe, Mariehem, Teg och Umedalen. Stadsbiblioteket har en ökning med 22,7 % under perioden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum