Norrköpings kommun

Klart med spårbytet på Värmlandsgatan

Dela

Från och med måndag kommer spårvagnarna åter att kunna rulla på Värmlandsgatan. Övrig trafik väntas också flyta på som vanligt igen. Bytet av de slitna spårvagnsspåren är nu klart, precis Nodras upprustning av VA-ledningsnätet.

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun

– Det känns självklart jättebra att det här omfattande projektet nu är i hamn, säger Gustav Flodén, enhetschef Spår och el. Vi har mötts av väldigt stor förståelse från såväl boende som företagare i området, vilket vi verkligen uppskattar eftersom vi vet vilken påverkan som arbetet trots allt har haft på möjligheten att ta sig fram. Vi har också haft ett väldigt fint samarbete med entreprenören, Skanska och dess underentreprenörer Anker och One Nordic som bland annat bemannade upp under hela semestern för att projektet skulle kunna klaras av så snabbt som möjligt.

De nya spåren har lagts med en metod där man använder sig av ett längsgående betongbalksystem som beräknas hålla i 80 år, samt en ny betongplatta på överfarten över Riksvägen. Man har även använt en ny typ av gummiisolerad räls för att bland annat minska vibrationer och ljud. Utöver det har spåren breddats och båda hållplatserna har tillgänglighetsanpassats samt fått väderskydd. De har även förlängts för att förbereda för framtida längre spårvagnar. Långa sträckor kontaktledning har också bytts ut - både i Norra promenaden, och längs hela Värmlandsgatan och Haga.

– Vi har även passat på att laga bron vid Beckershov, utfört asfaltering på Riksvägen och justerat till spåret vid Hagaskolan inklusive växlar. Under tiden då spårvägen varit avstängd har även trädbeskärning på Norra Promenaden utförts, samt säkring och målning av kontaktledningsstolpar intill projektet, säger Gustav Flodén.

För att undvika att behöva gräva upp spåren två gånger vilket skulle medföra både ökad trafikpåverkan och ökade kostnader, har projektet med spårvagnsspåren på Värmlandsgatan samordnats med Nodras upprustning av VA-ledningsnätet i samma område. En stor del av VA-ledningarna är därför nu säkrade för framtiden och väntas kunna hålla mellan 100-120 år. Genom att förbereda för en separat hantering av dag- och spillvatten minskas också risken för framtida översvämningar.

– I både Haga och delar av Marielund hanteras idag avloppsvatten i ett så kallat kombinerat ledningsnät med spill- och dagvatten i samma ledning, säger Magnus Ålstam, VA-ingenjör på Nodra AB. Genom att nu lägga ner nya dagvattenledningar där de korsar spåren har vi förberett för en framtida separering av dag- och spillvattennätet. Det är ett viktigt steg för att bland annat minska sårbarheten vid kraftiga regn, vilka förväntas bli allt vanligare i framtiden på grund dagens och framtida klimatförändringar.

Det har även utförts en renovering av vatten- och spillvattenledningarna. Bland annat har ledningar lagts i skyddsrör under spåren så att de i framtiden kan bytas utan uppgrävning av spårområdet.

Genom att enheten för Spår och el vid tekniska kontoret och Nodra AB har jobbat förhållandevis tätt tillsammans i projektet upplever man att förståelsen för de olika teknikområdena har ökat. Förhoppningen är att det kommer att gynna arbetet med liknande projekt i framtiden.

För en faktasammanfattning om renoveringen, se fliken "Dokument" längre ned på sidan.

Kontakt:
Gustav Flodén
Titel: enhetschef Spår och el, tekniska kontoret
Telefon: 011-15 39 04

Magnus Ålstam
Titel: VA-ingenjör, Nodra AB
Telefon: 011-15 35 62

___________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Bilder

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun
Ladda ned bild

Dokument

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum