Stockholms stad

Klartecken för sex byggaktörer att bygga socialt hållbart i Skärholmen

Dela

Cirka 30 byggaktörer har jämförts på kriterier om bland annat social hållbarhet och nu tilldelas sex markanvisningar inom tre planområden i Fokus Skärholmen.

– Vi har fått in många väl genomarbetade ansökningar och spännande idéer och exempel på hur byggaktörerna kan bidra med sysselsättning till unga i stadsdelen genom praktikplatser, sommarjobb och även anställningar, säger Louise Bill, projektledare. 

Utvärderingen av 29 byggaktörers ansökningar om markanvisning i Fokus Skärholmen är nu klar. Ansökningarna har utvärderats utifrån fyra kriterier där social hållbarhet är ett av de viktigaste. Förslag på ökad social hållbarhet kopplad till lokala behov i Skärholmen har presenterats av byggaktörerna. Genom referensprojekt har byggaktörerna också visat vilka stadsbyggnadskvalitéer som ska tillföras platsen..

Efter utvärdering av ansökningarna tilldelas Storstaden Bostad, Botrygg och JM områden inom planen för Mälaräng, Magnolia Bostad och Alm Equity områden inom planen för Skärholmsdalen och Mecon Bostad inom planområdet för Vårbergsvägen. Dessa detaljplaner har nyligen varit på samråd och byggaktörerna kommer nu att involveras i det fortsatta planarbetet och de förslag som bolagen lämnat in ska omsättas i praktiken framåt i projekten.

– Det är glädjande att se att byggaktörerna på ett konkret sätt vill bidra till en positiv utveckling i Skärholmen! Vi utgår från lokala behov och samarbetar för att möta dem - en förutsättning för stärkt social hållbarhet, säger Karin Ahlzén, projektchef. 

Majoriteten av bostäderna som kommer att markanvisas är bostadsrätter. För de hyresrätter som anvisas gäller, som alltid vid markanvisningar i Stockholm stad, att minst 50 procent ska förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling.

Kontakta:
Louise Bill, Projektledare Exploateringskontoret 
E-post: louise.bill@stockholm.se
Telefon: 08-508 264 93

Karin Ahlzén, Projektchef Fokus Skärholmen 
E-post: karin.ahlzen@stockholm.se
Telefon: 08-508 293 54

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Stockholms stads Yrkeshögskola Frans Schartaus Handelsinstitut växer inom hotellnäring samt filmproduktion29.1.2019 14:03:05Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstitut bedriver eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar sedan 1865 och fick idag förtroendet att fortsätta erbjuda utbildningarna Läkemedelstekniker samt Projektledning: Hållbara Möten & Event som båda var uppe för omsök. Schartau beviljades därtill även starttillstånd för två helt nya utbildningar, Shiftleader Hotell samt Produktionsledare för spelfilm och tv-drama.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum