Trafikverket

Klartecken för smidigare kollektivtrafik på Ekerö

Dela

Nu har vägplanen för Ekerövägen, väg 261, vunnit laga kraft. Det innebär att Trafikverket kommer att bygga om Ekerövägen till fyra körfält, varav två ska användas för kollektivtrafik under rusningstrafik.

Drottningholmsbron efter ombyggnad. Illustration: TT
Drottningholmsbron efter ombyggnad. Illustration: TT

– Ekerö växer kraftigt och trafiksituationen är hårt belastad. Genom att utöka Ekerövägen från tre till fyra körfält förbättras framkomligheten i området och det blir smidigare att åka kollektivt, säger Pia Andersson, projektenhetschef på Trafikverket.

Nu när vägplanen vunnit laga kraft startar processen för att upphandla byggentreprenörer. Trafikverket planerar att börja bygga om Ekerövägen under senare delen av 2018. Arbetena kommer först att märkas vid trafikplatserna Edeby och Tillflykten, som hanteras i vägplanen för Förbifart Stockholm. Byggtiden för Ekerövägen beräknas till omkring tre år.

Satsningen innebär att vägen får ett extra körfält i riktning ut mot Ekerö. Under rusningstid kommer ett körfält i varje riktning att vara reserverat för bussar vilket ökar möjligheterna till en effektiv kollektivtrafik och mindre köer. Ombyggnationen innebär även flera nya cirkulationsplatser, som leder till smidigare trafikflöden och ökad säkerhet.

Parallellt med arbetet på Ekerövägen pågår bygget av E4 Förbifart Stockholm, som ska binda ihop de norra och södra delarna av länet. Den nya motorvägstunneln kommer att skapa en alternativ väg för trafik till och från Ekerö, vilket möjliggör minskad trafik på Ekerövägen förbi världsarvet Drottningholm.

– Ekerövägen går igenom flera riksintressen och ligger i nära anslutning till flera skyddade områden. I vårt arbete tar vi största möjliga hänsyn till naturområden och kulturarv, säger Pia Andersson.

Trafikverket har låtit göra två bedömningar av hur världsarvet Drottningholm påverkas av de planerade vägprojekten för att kunna vidta rätt förebyggande åtgärder.

Fakta:

  • Antalet körfält på Ekerövägen utökas från tre till fyra. Ett körfält i varje riktning kommer att användas för kollektivtrafik under rusningstid.
  • Sträckan som ska byggas om går från Nockeby i Bromma till Tappström på Ekerö och är 9 kilometer lång. Vägplanen omfattar 7 av dessa 9 kilometer. Resterande 2 kilometer hanteras i vägplanen för Förbifart Stockholm.
  • Det finns tre broar på sträckan. Nockebybron och Drottningholmsbron ska breddas. Tappströmsbron ersätts av en ny bro.
  • Bygget förväntas starta under senare delen av 2018 och pågå i tre år.

Kontakter

Pia Andersson, projektenhetschef på Trafikverket, 010-123 85 63
Veronika Gustafsson, mediekommunikatör, 010- 123 02 35
Trafikverkets pressjour 0771-311 500

Bilder

Drottningholmsbron efter ombyggnad. Illustration: TT
Drottningholmsbron efter ombyggnad. Illustration: TT
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner och det ställer höga krav på infrastrukturens anpassning. Trafikverket utvecklar samhället för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt – en förutsättning för att regionen ska fortsätta att vara en attraktiv plats att leva och arbeta i.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum