Upplands Väsby kommun

Klassiska kvarteren säkras med skyfallspark

Dela

En avancerad skyfallspark längs Mälarvägen ska säkerställa att bostäder inte drabbas av översvämning i samband med extremväder. Nu är kommunen ett steg närmare förverkligandet av de klassiska kvarteren.

Översiktsbild över de två kvarteren längs Mälarvägens norra sida (centrumsidan). Längst österut längs Mälarvägen syns parkeringshuset. Intill skymtar skyfallsparken. Illustration: Nils Freckeus Arkitekter
Översiktsbild över de två kvarteren längs Mälarvägens norra sida (centrumsidan). Längst österut längs Mälarvägen syns parkeringshuset. Intill skymtar skyfallsparken. Illustration: Nils Freckeus Arkitekter

Miljö- och planutskottet tog på onsdagen beslut om att gå vidare med en granskning av detaljplanen för bostadshus i klassisk stil längs norra sidan om Mälarvägen.

– Beslutet innebär ett stort steg mot att förverkliga de klassiska kvarteren. Min förhoppning är att planen antas kring årsskiftet och att vi kan sätta spaden i marken nästa år. Till dess får vi njuta av de nya visionsbilder som våra tre vinnare tagit fram, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Sedan tre vinnande bidrag utsågs har kommunen skickat ut handlingarna på granskning hos berörda remissinstanser. Kommunen har också tagit hänsyn till länsstyrelsens skyfallsutredning och som visar på möjliga risker i området vid extrema regnmängder.

Beslutet att anlägga en skyfallspark intill bostadshusen och parkeringshuset i klassisk stil, innebär att kommunen tar höjd för den eventuella risken för översvämningar. Skyfallsparker är grönytor som till vardags utgör rekreationsområden och som anläggs med geografiska förutsättningar att ta hand om stora mängder regnvatten.

– Genom att lägga in en skyfallspark har vi säkrat bostadsområdet från extrema översvämningar, vilket vi tyvärr sett förekomma i landet och som kan få förödande konsekvenser för den enskilde. För de klassiska kvarteren blir parken ett plus då de nu får en grönyta som ser ut som vilken park som helst, för rekreation och umgänge med nära och kära, säger Oskar Weinmar.

Konsekvensen blir att ett av de klassiska kvarteren, bidraget Oculus, behöver flyttas. Tanken är nu att bereda plats för ett tredje kvarter på den södra sidan om Mälarvägen. För den förbipasserande skapas då en klassisk miljö på båda sidor om vägen. Byggnationen på bägge sidor av vägen behöver hänga ihop. Den processen pågår nu parallellt i dialog med andra aktörer.

– Vår tanke är att få in det tredje kvarteret på den södra sidan om Mälarvägen. Det kan bli en spännande utveckling av tanken på en klassisk bostadsmiljö, då också på södra sidan om Mälarvägen, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

BAKGRUND:

Upplands Väsby kommun startade hösten 2020 en markanvisningstävling med inriktningen att bygga ett bostadsområde i klassisk stil. De byggnadsstilar som avses är nyrenässans, jugend, nationalromantik och 20-tals klassicism.

Bland de 18 bidrag som inkom till tävlingen valde kommunens miljö- och planutskott sex bidrag som prövades i en medborgardialog och ett slutligt avgörande. Slutligen utsågs tre vinnare som kommer att bygga sammanlagt 450 lägenheter:

  • Nya Tider – Eviga Ideal. (Byggherre: Svea Fastigheter. Arkitektkontor: Nils Freckeus/Odinviken)
  • Jazz. (Byggherre: Backastad. Arkitektkontor: ES-A Arkitekter)
  • Oculus. (Byggherre: Nordfeldt Development. Arkitektkontor: Arkitema)

Av de 450 planerade lägenheterna är det nu ca 270 bostäder som planeras på norra sidan. Målet är att de resterande lägenheterna i bidraget Oculus ska byggas på den södra sidan.

Kontakter

Bilder

Översiktsbild över de två kvarteren längs Mälarvägens norra sida (centrumsidan). Längst österut längs Mälarvägen syns parkeringshuset. Intill skymtar skyfallsparken. Illustration: Nils Freckeus Arkitekter
Översiktsbild över de två kvarteren längs Mälarvägens norra sida (centrumsidan). Längst österut längs Mälarvägen syns parkeringshuset. Intill skymtar skyfallsparken. Illustration: Nils Freckeus Arkitekter
Ladda ned bild
Kvarter 1: Nya Tider - Eviga Ideal, sett från Mälarvägen. Byggherre: Svea Fastigheter. Arkitektkontor: Nils Freckeus/Odinviken
Kvarter 1: Nya Tider - Eviga Ideal, sett från Mälarvägen. Byggherre: Svea Fastigheter. Arkitektkontor: Nils Freckeus/Odinviken
Ladda ned bild
Kvarter 2: Jazz, sett från Mälarvägen. Byggherre: Backastad. Arkitektkontor: ES-A Arkitekter
Kvarter 2: Jazz, sett från Mälarvägen. Byggherre: Backastad. Arkitektkontor: ES-A Arkitekter
Ladda ned bild
Skyfallsparken blir viktig för de klassiska kvarteren. Byggherre: Upplands Väsby kommun. Arkitekt: ÅWL Arkitekter.
Skyfallsparken blir viktig för de klassiska kvarteren. Byggherre: Upplands Väsby kommun. Arkitekt: ÅWL Arkitekter.
Ladda ned bild
Även parkeringshuset går i klassisk stil. Byggherre: Väsbyhem. Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Även parkeringshuset går i klassisk stil. Byggherre: Väsbyhem. Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Ladda ned bild
Även parkeringshuset går i klassisk stil. Byggherre: Väsbyhem. Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Även parkeringshuset går i klassisk stil. Byggherre: Väsbyhem. Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Ladda ned bild

Om

Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun
Dragonvägen 86
194 80 Upplands väsby

08-590 970 00http://www.upplandsvasby.se/

Upplands Väsby kommun har idag över 47 000 invånare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Följ Upplands Väsby kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Upplands Väsby kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum