E.ON Sverige AB

Klimat- och kretsloppsöverenskommelse signeras för Sege Park

Dela

Malmö stad, E.ON och VA Syd gör gemensam sak och undertecknar på torsdag den 18 januari en Klimat- och kretsloppsöverenskommelse för Sege Park. Överenskommelsen är viktig för att de högt uppsatta målen om att göra Sege Park till Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling ska bli verklighet.

Visionsbild: Mandaworks
Visionsbild: Mandaworks

År 2015 antogs en hållbarhetsstrategi för Sege Park med skarpa mål för hållbarhetsambitionerna i området som ska vara uppfyllda år 2025. Malmö stad, E.ON och VA SYD har nu tillsammans utarbetat inriktning, ambitioner och gemensamma målsättningar för att målen i strategin ska uppnås genom en klimat- och kretsloppsöverenskommelse. Malmö stad slår tillsammans med VA SYD och E.ON fast gemensamma målsättningar kring tre fokusområden: energi, avfall och vatten och avlopp. Tillsammans ska de verka för att uppnå målen i nära samarbete med byggherrar och andra aktörer.

– I Sege Park kommer vi att använda såväl innovativa som välbeprövade koncept för att området ska bli resurseffektivt och klimatsmart, säger Rikard Henriksson, ansvarig hållbar stadsutveckling i Malmö, E.ON.

Sege Park ska vara ett föregångsområde för ett lokalt energisystem som ansluter till de energisystem som är baserade på förnybar och återvunnen energi som beräknas vara fullt utvecklat senast år 2030. Ambitionen är att fastigheterna i Sege Park ska rustas med lösningar som skapar förutsättningar för effektiv och aktiv energianvändning. Konsumenten ska ha möjlighet att producera och återvinna sin egen energi i samverkan med kringliggande försörjningssystem.

– För sex år sedan skrevs Hyllie klimatkontrakt under, något som lyfts upp som ett föredöme för offentliga och privata samarbeten inom miljöeffektivisering, både nationellt såväl som internationellt. Nu tar vi nästa steg och utvecklar denna framgångsrika modell i Sege Park. Överenskommelsen innebär att Sege Park blir en förebild för hållbar stadsutveckling, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad.

Sege Park ska vara ett ställe där nya, smarta och hållbara vatten- och avloppslösningar ständigt utvecklas. Dessa ska enkelt kunna utnyttjas vid nybyggnation och renovering av bostäder i befintliga urbana miljöer. Samverkan och samarbete är nyckelfaktorer och klimat- och kretsloppsöverenskommelsen spelar en viktig roll för ett framgångsrikt arbete.

– Den dolda infrastrukturen blir på Sege Park synlig. Smarta och hållbara VA-lösningar blir tillsammans ett krafttag att hushålla med bl.a. våra gemensamma vattenresurser, säger Carina Svensson, ordförande för VA SYD förbundsstyrelse.

I klimat- och kretsloppsöverenskommelsen ingår också ambitionen att Sege Park ska vara ett föregångsområde för en kretsloppsanpassad material- och avfallshantering. Hela Sege Park ska byggas med ambitionen att genom cirkulär ekonomi och delningsekonomi möjliggöra en hög välfärd med låg förbrukning av ändliga resurser till rimliga kostnader.

Pressinbjudan:

Signering av Klimat- och kretsloppsöverenskommelse för Sege park.

Deltar gör Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad, Rikard Henriksson, ansvarig hållbar stadsutveckling i Malmö, E.ON, samt Carina Svensson, ordförande för VA SYD förbundsstyrelse.

När: Torsdag den 18 januari kl 15.30-16.30

Var: Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Visionsbild: Mandaworks
Visionsbild: Mandaworks
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum