Skogssällskapet

Klimatförvirring i nya numret av Skogsvärden

Dela

Är skogsbruket bra för klimatet? Eller är det tvärtom dåligt? Vad gör mest nytta – att bruka skogen aktivt eller att låta den stå? Debatten om skogens klimatnytta är polariserad, och det är lätt att känna sig förvirrad. I nya numret av tidningen Skogsvärden går Skogssällskapet på djupet i frågan om skogen och klimatet, för att ge skogsägare verktyg att själva ta ställning i frågan.

– Vi vet att många skogsägare tycker att klimatfrågan är viktig. Men när representanter från forskningen för fram argument som verkar gå rakt emot varandra är det inte lätt att veta vad som gör mest nytta, säger Calle Nordqvist, koncernchef för Skogssällskapet.

I en artikel och en kort film ger Tomas Lundmark, Sveriges lantbruksuniversitet, tre frågeställningar att alltid ha med sig när man läser om skogen och klimatet. De tre frågeställningarna handlar om tidsperspektiv, systemavgränsningar och personliga värderingar.

– Vi vill inte berätta för Sveriges skogsägare vad som är rätt sätt att sköta skogen på – det beror ju på vilka mål man har för sin skog. Vi vill istället ge lite handledning till de skogsägare som funderar över hur den egna skogen kan bidra till ett hållbart samhälle, säger Calle Nordqvist.

En vattendelare i frågan om skogsbrukets påverkan på klimatet är vad som är bäst – att bruka skogen eller att låta den stå för att binda och lagra kol. För att ta reda på vad forskarna faktiskt är överens om förde Skogssällskapet samman två skogsprofessorer – Anders Lindroth från Lunds universitet och Johan Bergh från Linnéuniversitetet. De två forskarna befann sig i höstas på olika sidor i en bitvis het DN-debatt om skogen och klimatet.

– Samtalet med dessa två visar att det finns en stor samstämmighet i mycket. Skogen som den viktigaste kolsänkan, att hög tillväxt är bra för klimatet och att trä gör nytta när det ersätter betong och metall, säger Calle Nordqvist.

Samtidigt går åsikterna isär – Anders Lindroth förespråkar kontinuitetsskogsbruk, medan Johan Bergh argumenterar för trakthyggesbruk.

I tidningen ger Skogssällskapets skogsförvaltare Lars Granberg 10 tips på hur du kan sköta skogen klimatsmart.

Lars Wilhelmsson på Skogforsk berättar om betydelsen av livscykelanalyser för att få en helhetsbild av vilken miljöpåverkan en produkt eller tjänst har.

Dessutom intervjuas Linda Eriksson och Karin Tormalm på Skogsindustrierna om skogsbrukets stora klimatutmaning: transporterna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Forskningsmiljoner till projekt om blandskog, snytbaggar och folkhälsa i skogen6.3.2018 11:12Pressmeddelande

I september lyste Stiftelsen Skogssällskapet ut 19 miljoner kronor till forskning och utveckling om skog och naturvård. Nu är det klart vilka projekt som beviljas medel. Livscykelanalyser, skogens stressreducerande förmåga, etablering av blandskog, mekaniskt snytbaggeskydd, jämställdhet i skogssektorn och naturvägledning för personer med funktionsnedsättning är några av ämnena.

Nytt nummer av tidningen Skogsvärden: Är du rädd för skogen?14.12.2017 15:44Pressmeddelande

I en värld där allt fler människor lever allt längre bort från skog och natur skapas ett avståndstagande. Samtidigt är skogen en viktig plats för vårt välbefinnande, för näringslivet, samhällsekonomin och för framtidens omställning mot ett hållbart samhälle. I nya numret av Skogssällskapets tidning Skogsvärden beger vi oss därför in i de djupaste av skogar, försöker förstå våra rädslor och funderar på hur skogen kan bli en plats där ännu fler känner sig hemmastadda och trygga. Ur innehållet: Skogen som skräms. Skaparen till serien Jordskott ville berätta en saga där skogen är något magiskt och hotande. Beteendvetaren om rädsla. Varför blir vi skrämda och hur kan man övervinna sina rädslor? Skogens proffs. Hur kan skogen upplevas som ett andra hem? Vi har pratat med tre experter: nattorienteraren, jägaren och skogsarbetaren. Må bra i skogen. Skogsvistelse på recept? Forskaren Ann Dolling om skogens läkande kraft. Skogsmedicin vinner mark i Japan. Med skogen som arena för friskvård. Harm

Ljusare skog ger tryggare boende i Sundsvalls kommun14.12.2017 14:03Pressmeddelande

I området Granloholm i Sundsvall bor 7 000 invånare. Längre tillbaka i tiden låg här bondgårdar, med åkrar blandat med mindre skogspartier. I dag går ett tätt nät av promenad- och cykelvägar genom skogen, som tills alldeles nyligen dominerades av kraftig gammal granskog. – Vi fick mycket synpunkter på tryggheten här. Människor var oroliga för överfall, man tyckte att det var mörkt och kusligt att promenera här, berättar Thomas Lindström, skogsförvaltare på Skogssällskapet. Med hjälp av Skogssällskapet har Sundsvalls kommun gjort området ljusare genom att glesa ut skogen, ta bort grova granar och se till att belysningen vid cykel- och promenadvägarna blir fria från skymmande träd. – Vi har sparat friska granar som är gröna hela vägen ned, men vi bygger i huvudsak på de unga lövträden. Målet är att få till en mosaik i skogen, med en variation av åldrar och trädslag i olika områden, berättar Thomas Lindström. I arbetet med att ställa om skogen från grandominans till löv har samråd varit e

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum