Skogssällskapet

Klimatförvirring i nya numret av Skogsvärden

Dela

Är skogsbruket bra för klimatet? Eller är det tvärtom dåligt? Vad gör mest nytta – att bruka skogen aktivt eller att låta den stå? Debatten om skogens klimatnytta är polariserad, och det är lätt att känna sig förvirrad. I nya numret av tidningen Skogsvärden går Skogssällskapet på djupet i frågan om skogen och klimatet, för att ge skogsägare verktyg att själva ta ställning i frågan.

– Vi vet att många skogsägare tycker att klimatfrågan är viktig. Men när representanter från forskningen för fram argument som verkar gå rakt emot varandra är det inte lätt att veta vad som gör mest nytta, säger Calle Nordqvist, koncernchef för Skogssällskapet.

I en artikel och en kort film ger Tomas Lundmark, Sveriges lantbruksuniversitet, tre frågeställningar att alltid ha med sig när man läser om skogen och klimatet. De tre frågeställningarna handlar om tidsperspektiv, systemavgränsningar och personliga värderingar.

– Vi vill inte berätta för Sveriges skogsägare vad som är rätt sätt att sköta skogen på – det beror ju på vilka mål man har för sin skog. Vi vill istället ge lite handledning till de skogsägare som funderar över hur den egna skogen kan bidra till ett hållbart samhälle, säger Calle Nordqvist.

En vattendelare i frågan om skogsbrukets påverkan på klimatet är vad som är bäst – att bruka skogen eller att låta den stå för att binda och lagra kol. För att ta reda på vad forskarna faktiskt är överens om förde Skogssällskapet samman två skogsprofessorer – Anders Lindroth från Lunds universitet och Johan Bergh från Linnéuniversitetet. De två forskarna befann sig i höstas på olika sidor i en bitvis het DN-debatt om skogen och klimatet.

– Samtalet med dessa två visar att det finns en stor samstämmighet i mycket. Skogen som den viktigaste kolsänkan, att hög tillväxt är bra för klimatet och att trä gör nytta när det ersätter betong och metall, säger Calle Nordqvist.

Samtidigt går åsikterna isär – Anders Lindroth förespråkar kontinuitetsskogsbruk, medan Johan Bergh argumenterar för trakthyggesbruk.

I tidningen ger Skogssällskapets skogsförvaltare Lars Granberg 10 tips på hur du kan sköta skogen klimatsmart.

Lars Wilhelmsson på Skogforsk berättar om betydelsen av livscykelanalyser för att få en helhetsbild av vilken miljöpåverkan en produkt eller tjänst har.

Dessutom intervjuas Linda Eriksson och Karin Tormalm på Skogsindustrierna om skogsbrukets stora klimatutmaning: transporterna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Vem bestämmer över skogen? Nytt nummer av tidningen Skogsvärden29.11.2018 11:24:14 CETNyheter

Många är överens om att man vill ha en mer varierad skogsskötsel i de svenska skogarna. Samtidigt visar forskning att många markägare upplever det som riskfyllt att göra stora avsteg från hur de tidigare har skött skogen. Så hur kan då skogsägare inspireras till en mer varierad skogsskötsel? Och vilka blir konsekvenserna om samhället inte tar tillvara skogsägarens goda vilja att bruka skogen hållbart? I nya numret av tidningen Skogsvärden samlade vi fyra personer med olika perspektiv på skogsägande för ett samtal om detta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum