Formas

Klimaträttvisa inför COP26 – vad säger forskningen?

Dela

Formas och Mistra bjuder in till webbinarium där klimatförhandlare och forskare ger olika perspektiv på klimaträttvisa. Vad innebär en rättvis klimatomställning? Vilken roll spelar rättvisa i klimatpolitiken – internationellt och nationellt? Vad har pandemin betytt för förutsättningarna för en rättvis klimatomställning och på vilket sätt kan COP26 präglas av rättvisefrågor?

Välkommen att bevaka webbinarium fredagen den 8 oktober klockan 09.00-10.00.

Den senaste IPCC-rapporten visade tydligt att det är bråttom att bromsa klimatförändringarna. I november träffas förhandlare från världens länder vid COP26 – det viktigaste klimatmötet under FN:s klimatkonvention sedan Parisavtalet. Det är nu dags för länderna att lägga fram ambitiösa mål för utsläppsminskningar till 2030 som på sikt kan leda världen mot nettonollutsläpp. Men för att klimatomställningen ska vara möjlig måste den ske på ett sätt som uppfattas som rättvist.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande under programmet.

Webbinariet arrangeras inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Medverkande

Mattias Frumerie, svensk chefsförhandlare i FN:s klimatförhandlingar sedan maj 2018. Mattias arbetade dessförinnan med klimatfinansiering och klimatdiplomati på Utrikesdepartementet. Tidigare funktioner på UD omfattar chefsroller inom kommunikation, EU:s inre marknad och EU-policy liksom tjänstgöring på EU-representationen i Bryssel och ambassaden i Budapest. Mattias har också varit EU-rådgivare på statsministerns kansli.

Göran Duus-Otterström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Han har mångårig erfarenhet av forskning om klimaträttvisa och kombinerar politiska och filosofiska perspektiv på exempelvis rättvisa mellan generationer och länder, samt ansvarsfördelning mellan politik och individ.

Naghmeh Nasiritousi, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning om klimatpolitik syftar till att bättre förstå roller och maktförhållanden bland olika aktörer i det internationella klimatsamarbetet. Inom det nationella forskningsprogrammet om klimat forskar hon om icke-statliga aktörers frivilliga klimatinitiativ.

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och ledare för forskningen om klimatledarskap vid Uppsala universitet. Han har en lång bakgrund som forskare och miljöexpert med fokus på strategier för hållbar utveckling, kopplat till bland annat klimatfrågor. Mikael tillhör ledningsgruppen för Mistras och Formas nya program FAIRTRANS, Fair Transformations for a Fossil Free Society.

Peter Ruskin, biträdande chef på Brittiska ambassaden i Stockholm sedan 2018. Peter är en senior diplomat och leder den dagliga verksamheten på ambassaden. Innan sin nuvarande postering i Sverige tjänstgjorde Peter i Berlin, Accra och Oslo där han bland annat jobbade med frågor som berör klimat och energi, mänskliga rättigheter samt utrikespolitik.

Catarina Rolfsdotter- Jansson, dagens moderator som är ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och programledare för We Don´t Have Times globala TV-klimatsändningar med miljonpublik. Hon är innehållsansvarig och moderator för A Sustainable Tomorrow och talesperson för Våra barns klimat. Catarina är journalist och har skrivit 12 böcker med olika fokus hållbarhet. Hon föreläser och modererar i Sverige och utomlands för offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhällets aktörer om hållbarhet, främst klimatfrågan.

Webbinariet sänds här: Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling - YouTube

Kontakter

Om

Formas
Formas
Drottninggatan 89
11182 Stockholm

08-7754000http://www.formas.se/

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Följ Formas

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Formas

Välkommen storsatsning på klimatet17.12.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Med dagens forsknings- och innovationsproposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige ger regeringen forskningsrådet Formas möjlighet att storsatsa på det nationella forskningsprogrammet om klimat. Ett tydligt medskick är att låta forskning om biologisk mångfald och ekosystem ingå i programmet. Samtidigt får Formas i uppdrag att starta ett nytt forskningsprogram kring hav och vatten. Ytterligare satsningar är att forskningsprogrammet inriktat på en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor nu får långsiktig finansiering och att det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande får uppdrag att satsa på forskning kring såväl social bostadspolitik som klimatanpassning, landsbygdsutveckling och regional planering. – Det är mycket glädjande att Formas får förtroendet att med ännu större kraft utveckla och förstärka forskningen kring de stora samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför, säger Ingrid Petersson, Formas generaldirektör. Det natio

Ny forskningssatsning om samhällseffekter av covid-19 inför framtida kriser15.12.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, har som en akut insats under pandemin gått samman för att finansiera projekt som kan skapa kunskap inför framtida samhällskriser. Projekten får dela på 20 miljoner kronor och kommer under det närmaste året att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera kriser kan bli bättre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum