Region Uppsala

Kliniska farmaceuter bidrar till färre vårdskador

Dela

Säker läkemedelsbehandling är temat för årets internationella patientsäkerhetsdag den 17 september. Sedan 1990-talet har kliniska farmaceuter i vården fått ökad betydelse. I Region Uppsala arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. Uppdraget är att minska vårdskador relaterade till läkemedel.

Sedan 1990-talet har kliniska farmaceuter i vården fått ökad betydelse. I Region Uppsala arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. Uppdraget är att minska vårdskador relaterade till läkemedel. Detta uppmärksammas i samband med internationella patientsäkerhetsdagen 17 september. Fotograf: Johan Alp (genrebild)
Sedan 1990-talet har kliniska farmaceuter i vården fått ökad betydelse. I Region Uppsala arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. Uppdraget är att minska vårdskador relaterade till läkemedel. Detta uppmärksammas i samband med internationella patientsäkerhetsdagen 17 september. Fotograf: Johan Alp (genrebild)

- Det är inte ovanligt att en inneliggande patient med flera diagnoser får fler än 20 olika läkemedel varje dag, och då kan det lätt uppstå problem. Det kan till exempel handla om fel dosering, läkemedel som krockar eller att patienten får biverkningar som felaktigt tolkas som en ny diagnos, berättar Ulrika Gillespie, biträdande chefsapotekare på Akademiska sjukhuset, som var med och initierade ett bredare införande av kliniska farmaceuter på sjukhuset 2009.

Läkemedelsskador utgör en stor del av vårdskadorna och orsakar ett stort lidande för den patient som drabbas. Dessutom innebär läkemedelsrelaterade skador stora kostnader för samhället.

I Sverige har klinisk farmaci utvecklats i lite olika takt sedan slutet av 1990-talet. I stort sett alla regioner har numera dessa funktioner och efterfrågan ökar så pass att det idag är brist på farmaceuter.

- På Akademiska har kliniska farmaceuter funnits sedan 2002. Ingenstans i landet är kliniska farmaceuter så etablerat som i Region Uppsala. Idag arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. En stark tradition av verksamhetsnära forskning och utveckling och en välkomnande miljö för en ny profession har varit bidragande faktorer, framhåller Ulrika Gillespie.

Kliniska farmaceuter är apotekare och receptarier som jobbar i vårdteamet runt patienten på sjukhus och i primärvård/kommunal omsorg. De är vårdens läkemedelsexperter som försöker upptäcka, åtgärda och förebygga riskerna i den alltmer komplexa och avancerade läkemedelsbehandling som erbjuds dagens patienter.

Enligt Ulrika Gillespie behövs personer som fokuserar på läkemedel i sjukvården, från ordination till administrering. Både läkare och sjuksköterskor har idag för varje patient en mycket mer komplex läkemedelsbehandling att ta ställning till. Farmaceuter som både stöttar i frågor som rör läkemedelsanvändningen likväl som den praktiska hanteringen på avdelningen är ett mycket uppskattat komplement i vårdteamet, menar hon.

- Kliniska farmaceuter är en viktig del i vårt patientsäkerhetsarbete. De bidrar till att förebygga vårdskador, säger Aslak Rautio, chefläkare vid Lasarettet i Enköping.

Inom primärvården finns kliniska farmaceuter, primärvårdsapotekare, på en handfull vårdcentraler, Äldrevårdsenheten och Närvårdsavdelningen. De är en resurs för hela länets primärvårdsläkare i såväl offentlig som privat regi.

- Uppdraget är att öka patientsäkerheten och förbättra läkemedelsanvändningen genom att identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem. Primärvårdsapotekarna arbetar med patienter i både ordinärt boende, med och utan hemsjukvård, och i särskilt boende. Arbetet kan ske på vårdcentralen, som distanskonsultation eller genom så kallade teamronder tillsammans med ansvarig läkare och sjuksköterska, säger Anna Ekman, klinisk apotekare och strateg inom Nära Vård och Hälsa, Region Uppsala.För mer information, kontakta:

Ulrika Gillespie, biträdande chefsapotekare, docent, avdelningen för Läkemedel och farmaci, Akademiska sjukhuset,
073-905-92-63,
ulrika.gillespie@akademiska.se

Anna Ekman, klinisk apotekare och strateg inom Nära Vård och Hälsa,
070-611 21 64
anna.ekman@regionuppsala.se

Aslak Rautio, chefläkare vid Lasarettet i Enköping,
073-867 04 17
aslak.rautio@regionuppsala.se

Nyckelord

Bilder

Sedan 1990-talet har kliniska farmaceuter i vården fått ökad betydelse. I Region Uppsala arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. Uppdraget är att minska vårdskador relaterade till läkemedel. Detta uppmärksammas i samband med internationella patientsäkerhetsdagen 17 september. Fotograf: Johan Alp (genrebild)
Sedan 1990-talet har kliniska farmaceuter i vården fått ökad betydelse. I Region Uppsala arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. Uppdraget är att minska vårdskador relaterade till läkemedel. Detta uppmärksammas i samband med internationella patientsäkerhetsdagen 17 september. Fotograf: Johan Alp (genrebild)
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 30 september30.9.2022 15:36:35 CEST | Nyheter

Sänkt pris på Movingokort på sträckan Uppsala-Västerås Priset på Movingo 30 dagars-kort på sträckan Uppsala Västerås ska sänkas till 1 500 kronor. Det beslutade trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Idag betalar resenärerna på sträckan enligt Mälardalstaxan, det vill säga 2 420 kronor. Nu har Region Uppsala och Region Västmanland kommit överens om att justera priset neråt, så att prisskillnaden mot bussresor minskar. Syftet är att prissättningen ska vara logisk, och att resenärerna ska fördela sig mer jämnt mellan tåg- och bussalternativet när de reser mellan länen. Det nya priset 1500 kronor är ett enhetspris, som gäller för sträckorna Västerås-Uppsala, Västerås-Ransta och Morgongåva-Uppsala och avser vuxna, fullbetalande resenärer. Motsvarande sänkning kommer att göras för 30-dagarsbiljett med reducerat pris. Förbättrat resultat för Trafik och samhälle Biljettintäkterna för kollektivtrafiken har börjat återhämta sig efter pandemin. Det framgår av trafik- och samhällsutvecklingsnämn

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 29 september 202229.9.2022 13:53:25 CEST | Pressmeddelande

Akuten får ny apparat för skiktröntgen Cirka 14,8 miljoner kronor satsas på att akuten ska få en helt ny röntgenapparat, en så kallad CT (datortomografi, eller skiktröntgen). Projektet går nu vidare till genomförandefas av ombyggnationen. Detta efter ett beslut av fastighets- och servicenämnden. Bild och funktionsmedicinskt centrum (BFC) utför undersökningar och behandlingar med hjälp av röntgen. CT, i dagligt tal skiktröntgen, är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. Årligen utförs cirka 24 000 akutbegärda CT-undersökningar med den röntgenapparat som redan finns. Men verksamheten upplever, enligt tjänsteutlåtandet, behovet av ytterligare en röntgenapparat som stort då BFC inte lever upp till de förväntade ledtiderna som finns mot akutmottagningen. Idag sker CT-undersökningar på röntgenavdelning en bit ifrån akuten. Tanken med den nya apparaten är att den ska placeras direkt på akutmottagningen, för kortare ledtider och ett bättre flöde. Ti

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 26 september26.9.2022 16:27:05 CEST | Pressmeddelande

Försämrad prognos för Akademiska efter tertial 2 Akademiska sjukhuset förutspår ett underskott på minus 500 miljoner kronor för 2022. Det framgår av den ekonomiska rapporten till och med augusti, som föredrogs för sjukhusstyrelsen. Detta är en försämring jämfört med 120 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och totalt 300 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 200 miljoner kronor. Bland annat har kostnaderna för inhyrd personal och vård av dömda ökat. Vissa nationella läkemedelsrabatter har också avslutats, vilket gett kostnadsökningar. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 8 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett plusresultat på 41 miljoner kronor. Inhyrning av personal ska minska – beslut om åtgärdsplan Användningen av hyrpersonal vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska minska. Nu ska en åtgärdsplan för nedtrappning tas fram, med det långsiktiga målet om hyrstopp. Det beslutade sjukhusstyrelsen. En

OneMed blir ny tredjepartsleverantör till Varuförsörjningen26.9.2022 08:00:09 CEST | Pressmeddelande

Efter lagstadgad offentlig upphandling står det nu klart att det blir OneMed Sverige AB som kommer att få det framtida uppdraget att leverera förbrukningsartiklar till sjukvården och tandvården i Region Uppsala, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro. Uppdraget gäller i sju års tid (4+1+1+1) från den 1 oktober 2023, men införandet kommer att ske succesivt i regionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum