Umeå kommun

Knappt plusresultat för Umeå kommun

Dela

Kommunens resultat 2018 blev 30 miljoner kronor (mnkr), 229 mnkr mindre jämfört med fjolårets resultat. Försämringen beror bland annat på minskad försäljning av mark och anläggningar, exploatering av fastigheter och ökade personalkostnader. Det visar kommunens årsredovisning som kommunfullmäktige har fastställt.

Nästan alla nämnder redovisar underskott, förutom kommunstyrelsen, sammanlagt med 127 mnkr. Orsakerna varierar från ökade kostnader för snöröjning, underhåll och reparationer i tekniska verksamheter till ökade behov inom stöd, omsorg och skola.

 Allt fler kommuner i landet visar underskott och det är främst välfärdsverksamheterna som har det tufft. Behoven ökar främst för yngre och äldre i kommunen, det får vi ta med oss i budgetarbetet för kommande år. Ändå positivt att vi gör ett plusresultat, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Elförsäljning väger upp

Höga intäkter från krafthandeln bidrar mycket till att resultatet är positivt. Elpriserna har varit de högsta på många år, kommunen har förbrukat mindre el för egen del och det har inneburit ökad försäljning och ett resultat på 153 mnkr, 33 mnkr mer än 2017.

Stora investeringar och ökad skuld

Kommunens investeringar var 1 013 mnkr under 2018, betydligt mer än under 2017. Det handlar främst om fastigheter, till exempel Maja Beskowskolan, Lundagård vård- och omsorgsboende, Skärgårdsskolan i Holmsund, ett antal förskolor, cykelbron vid Lundåkern och fortsatt ombyggnad av Rådhusesplanaden och Vasaplan.

Självfinansieringsgraden har minskat till 43 procent, det är ett mått som visar i vilken grad kommunen kan finansiera investeringar med egna medel. Minskningen beror på försämrat resultat, ökade avskrivningar och ökade investeringar.

Kommunens låneskuld har ökat med 420 mnkr under 2018 och uppgår nu till drygt 2 miljarder kronor. Sedan bokslut 2014 har skulden ökat med drygt 900 mnkr.

Når inte finansiellt mål

När befolkningen ökar och behovet att investera är stort är det viktigt att nettokostnaderna inte stiger snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Men, årets resultat nådde inte upp till minst 1 procent av budgeterade intäkter (69 mnkr). Det betyder att kommunen inte nådde det finansiella målet under 2018.

Kommunens nettokostnader ökade med nära 8 procent 2018, en betydligt större ökning än under 2017. Samtidigt ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 3 procent. Under de fem senaste åren har ökningen varit 18 procent respektive 19 procent.

 Det är positivt att Umeå växer, det innebär också stora investeringar och ökade kostnader. Men, det väcker oro att vi trots högre skatt än kommuner i genomsnitt bara gör ett litet plus. Vi måste prioritera bättre, vrida och vända på varje krona, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Stabilt resultat för koncernen

Umeå Kommunföretag AB:s sammanlagda resultat är 334 mnkr, också det en kraftig minskning jämfört med fjolåret (resultat 2017: 1 390 mnkr). Skillnaden beror främst på engångseffekter, till exempel sålde det kommunala bolaget Bostaden fastigheter 2017, vilket gav ett stort plusresultat detta år. Kommunkoncernen visar ändå ett stabilt resultat över fem år och koncernens sammanlagda låneskuld fortsätter att minska.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Lena Höök Gustafsson
ekonomidirektör
Umeå kommun
090-16 35 84
070-653 35 84
lena.hookgustafsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum