Knivsta har flest utsatta för brott mot person i polisregion Mitt

Dela

Knivsta är den kommun i polisregion Mitt där störst andel uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person. Samtidigt är Knivsta den kommun i regionen där det är vanligast att ha stort förtroende för rättsväsendet. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

Utsatthet för brott

I polisregion Mitt är det en något mindre andel (21,6 %) som uppger att de har blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort (22,8 %). När det gäller egendomsbrott är dock andelen som uppger utsatthet något större i regionen, 15,7 % jämfört med 14,6 % i hela riket.

Knivsta är den kommun i regionen där störst andel uppger att de utsatts för brott mot enskild person (25,5 %), medan andelen är minst i Ovanåker (13,1 %). Gävle är den kommun där störst andel uppger att de har blivit utsatta för egendomsbrott (21,8 %), medan andelen är minst i Norbergs kommun (4,5 %).

Otrygghet och oro för brott

Sett till hela polisregionen visar resultaten från NTU 2019–2020 att andelen som uppger otrygghet och oro för att utsättas för brott ligger på ungefär samma nivåer som i riket i stort. Undantag är två frågor: oro över brottsligheten i samhället och frågan om man valt en annan väg eller färdsätt till följd av oro. Där är andelen något större för polisregion Mitt än för riket.

Förtroende för rättsväsendet

Förtroendet för rättsväsendet som helhet är något lägre än i riket i stort. Det är vanligast att ha stort förtroende för rättsväsendet i Knivsta kommun. Det är minst vanligt med stort förtroende i Skinnskattebergs kommun.

Hela undersökningen finns på Brås webbplats

Fakta

Polisregion Mitt består av 28 kommuner fördelade på tre polisområden (Gävleborg, Uppsala och Västmanland). I en del kommuner är antalet svarande relativt få, vilket bidrar till en ökad statistisk osäkerhet. Resultaten bör därför betraktas som indikationer på hur det ser ut snarare än sanna värden.

Kortanalysen baseras på resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2019–2020. NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott (under föregående kalenderår), otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl.

Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri och nätkränkning.

Egendomsbrott mot hushåll innefattar bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

För mer information:

Johanna Viberg: 08-527 58 474, johanna.viberg@bra.se

Sofie Lifvin: 08-518 32 403, sofie.lifvin@bra.se

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Brå och CVE medverkar i Almedalen5.7.2021 08:53:49 CEST | Pressmeddelande

Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.

Östra Göteborg har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Väst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Väst är det en något större andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen, och även i riket, är andelen som uppger utsatthet störst i Östra Göteborg. Minst andel i regionen finns i Tidaholms kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

Trosa har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Öst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Öst är det en mindre andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen är andelen personer som uppger utsatthet störst i Trosa och minst i Gnosjö. Eskilstuna är den kommun i regionen där störst andel känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum