FH Sverige

Kolesterol- och FH-rapporten publiceras idag

Dela

Patientföreningen FH Sverige presenterar idag Kolesterol- och FH-rapporten. Den tydliga kopplingen mellan höga kolesterolvärden och hjärt-kärlsjukdom är det som gör kolesterol så viktigt. Ungefär 50 000 svenskar bär på den dolda och, om obehandlad, dödliga sjukdomen familjär hyperkolesterolemi (FH) som ger höga nivåer av LDL-kolesterol. Idag har endast runt fem procent av de drabbade, cirka 2 000, fått diagnosen FH. Cirka 70 procent av FH-drabbade som inte får behandling dör innan 70 års ålder. Rapporten som producerades av FH Sverige, med stöd av Sanofi, är expertgranskad.

Om rapporten

Kolesterol- och FH-rapporten ger en översikt om såväl kolesterol som FH, de gemensamma nämnarna, behandling, effekter för individ, ekonomi och samhälle samt antal drabbade per region/landsting. Dessutom har FH Sverige genomfört en undersökning bland Sveriges regioner och landsting för att se hur långt de har kommit i arbetet att implementera riktlinjerna för vården av FH.

Sjukvården

På många håll inom hälso- och sjukvården är kunskapen om FH bristande men det finns ljuspunkter. FH Sveriges undersökning visar att de som har kommit längst med att utveckla vården och sprida kunskap om FH är Region Skåne, Stockholm läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland.

”Det är nödvändigt att kunskapen om FH sprids ytterligare till alla berörda vårdinstanser i Sverige och att vården av FH blir ännu effektivare och når ännu fler. Att följa Socialstyrelsens riktlinjer för hjärt- och FH-sjukvård kommer att ge stora vinster för samhället och individen”, säger Gunnar Karlsson, Ordförande, Patientföreningen FH Sverige.

Förhöjt kolesterol och FH

LDL-kolesterol (lågdensitets-lipoprotein), kallas ofta det ”onda kolesterolet” så eftersom höga nivåer bidrar till åderförfettning samt också till hjärt-kärlsjukdomar, den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det är svårt att lyfta fram en enskild orsak till varför vissa individer får höga kolesterolvärden. Sammantaget kan det med säkerhet sägas att valet av livsstil har stor betydelse, men även andra sjukdomar och ärftliga faktorer spelar in. Trots att svenskarnas kolesterolnivåer har sjunkit under de senaste 30-40 åren har fortfarande mer än hälften av svenska män och kvinnor förhöjda LDL-kolesterolvärden.

Då FH är en dold sjukdom vet de flesta inte om att de bär på en ärftlig och, om obehandlad, dödlig sjukdom. Inom FH-drabbade familjer finns vanligen en eller era familjemedlemmar som redan i medelåldern drabbats av tidig hjärt-kärlsjukdom eller död. I Sverige är FH den vanligaste ärftliga hjärt-kärlsjukdomen. Hälften av alla personer med obehandlad FH får hjärtinfarkt före 50 års ålder (män) respektive 60 års ålder (kvinnor). Ärftligheten är 50 procent. 

*Kolesterol- och FH-rapporten lanseras inför FH-dagen, lördag den 24 september 2016*

Kontakt: 
Gunnar Karlsson, ordförande FH Sverige. 070-3350573, gunnar.n.karlsson@telia.com
Läs mer om FH Sverigewww.fhsverige.se

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

FH Sverige
FH Sverige
Förmansvägen 28, 5tr
151 47 Södertälje

08-335 0573 / 070 335 0573http://www.fhsverige.se/

Patientföreningen FH Sveriges vision är att innan år 2020 skall 80 procent av FH-patienterna vara identifierade, diagnostiserade och ha erbjudits behandling. Barn och syskon till kända FH-patienter skall rutinmässigt erbjudas undersökning och i förekommande fall behandling. För mer information om den ärftliga sjukdomen FH och om föreningen, besök gärna http://www.fhsverige.se

Följ FH Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.