Studentlitteratur AB

Kollegialitet nödvändig för kunskapsverksamheter

Dela

Kollegialitet är en styrform där kunskap står i centrum. Den har traditionellt använts inom universitet och andra kunskapsbaserade verksamheter. Men den utmanas ständigt av andra styrformer på modet, inte sällan med det vinstdrivande företaget som modell. I den nya boken, Kollegialitet – en modern styrform klargör författarna vad kollegialitet är och ger sina förslag på hur den kan utvecklas. De argumenterar också för varför den är en nödvändig styrform.

Kollegialitet syftar till att beslut och handlingar i verksamheter ska grundas i vetenskaplig kunskap, evidens och argument. Det sker genom ett pågående prövande och kritiskt samtal och en granskning av verksamhetens kvalitet. Det är kunskapen som ska leda, inte andra intressen.

– I kollegiala processer deltar kunniga företrädare för verksamheten i att granska de kunskapsanspråk som ligger till grund för beslut. Därför behövs kollegiala organ i kunskapsbaserade verksamheter, säger Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi och föreståndare för Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som har skrivit boken tillsammans med Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Men det finns problem och utmaningar för kollegialitet som styrform. Dels pekar författarna på en omfattande okunskap om vad kollegialitet är och att den, till skillnad från managementstyrning och byråkrati, inte underhålls med kurser, utbildningar och konsultverksamheter. Även utvecklingen mot så kallade multiversity där universitet integreras allt mer i samhället, innebär att kollegialitet ifrågasätts eftersom fler parter vill vara med och forma verksamheten. I boken pekar författarna på de här och flera andra faktorer som utmanar kollegialitet i dag.

– Men hellre än att överge kollegialitet när det blir problem bör den utvecklas. Vi visar i boken hur det kan göras, säger Kerstin Sahlin.

Om författarna: 
Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi, inriktning management. Sedan 2012 är hon föreståndare vid det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Kerstin Sahlin är professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation vid Uppsala universitet. Hon är sedan 2013 huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Åren 2006–2011 var hon prorektor för Uppsala universitet.

Kontakt: Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi, 031-786 54 07, 031-786 56 19, ulla.eriksson-zetterquist@gri.gu.se 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturpriset firar 10 år – nu startar 2018 års tävling10.1.2018 08:00Pressmeddelande

Nu startar den tionde omgången av Kurslitteraturpriset, Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Priset är instiftat av Studentlitteratur och syftar till att visa på kurslitteraturens betydelse för den högre utbildningen i Sverige. Priset är också ett sätt att uppmärksamma och belöna författarnas värdefulla arbete. För mer information, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?31.10.2017 10:55Pressmeddelande

Vi hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga uppgifter som har kommit på villovägar. Säkra tekniska lösningar är naturligtvis väsentliga – men det räcker inte. Den nyutkomna boken Informationssäkerhet och organisationskultur lyfter fram vikten av att skapa en säkerhetsmedveten kultur inom organisationen. – Det här är den första boken i ämnet informationssäkerhet med fokus på kultur. Oftast fokuserar man på tekniska lösningar, och det är jätteviktigt, men vi vill lyfta fram de sociala aspekterna inom informationssäkerhet, säger Jonas Hallberg, teknisk doktor och verksam vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Boken är ett led i ett forskningsprogram med just detta syfte, som har finansierats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Programmet har pågått i fem år och har genererat ett flertal vetenskapliga publikationer. Medverkande i programmet, och författare till boken, är ett stort antal forskare från flera svenska universitet och FOI. Det innebär att

Minusräntor förklaras i fjortonde upplagan av Vår ekonomi13.9.2017 15:00Pressmeddelande

Vår ekonomi är den mest sålda läroboken i Sverige. 30 år efter att boken först publicerades kommer nu den fjortonde upplagan, uppdaterad med den senaste utvecklingen för svensk och internationell ekonomi. – Med den senaste finanskrisen, minusräntor och en intensiv migrationsdebatt har verkligheten sprungit ifrån många gamla läroböcker. Den nya upplagan av Vår ekonomi är modern, uppdaterad och anknyter till dagens debatt, säger SEB:s seniorekonom Klas Eklund, bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till bok om modern industriell ekonomi16.6.2017 09:36Pressmeddelande

Genom att den banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi och ger en förståelse för ekonomi i teknikintensiva verksamheter, belönas den kommande boken Modern industriell ekonomi med årets Kurslitteraturpris. – Vår förhoppning är att boken ska tydliggöra vad ämnet industriell ekonomi står för idag och därmed också kan ladda begreppet "industriell" med nya värden, säger författarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum