Studentlitteratur AB

Kollegialitet nödvändig för kunskapsverksamheter

Dela

Kollegialitet är en styrform där kunskap står i centrum. Den har traditionellt använts inom universitet och andra kunskapsbaserade verksamheter. Men den utmanas ständigt av andra styrformer på modet, inte sällan med det vinstdrivande företaget som modell. I den nya boken, Kollegialitet – en modern styrform klargör författarna vad kollegialitet är och ger sina förslag på hur den kan utvecklas. De argumenterar också för varför den är en nödvändig styrform.

Kollegialitet syftar till att beslut och handlingar i verksamheter ska grundas i vetenskaplig kunskap, evidens och argument. Det sker genom ett pågående prövande och kritiskt samtal och en granskning av verksamhetens kvalitet. Det är kunskapen som ska leda, inte andra intressen.

– I kollegiala processer deltar kunniga företrädare för verksamheten i att granska de kunskapsanspråk som ligger till grund för beslut. Därför behövs kollegiala organ i kunskapsbaserade verksamheter, säger Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi och föreståndare för Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som har skrivit boken tillsammans med Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Men det finns problem och utmaningar för kollegialitet som styrform. Dels pekar författarna på en omfattande okunskap om vad kollegialitet är och att den, till skillnad från managementstyrning och byråkrati, inte underhålls med kurser, utbildningar och konsultverksamheter. Även utvecklingen mot så kallade multiversity där universitet integreras allt mer i samhället, innebär att kollegialitet ifrågasätts eftersom fler parter vill vara med och forma verksamheten. I boken pekar författarna på de här och flera andra faktorer som utmanar kollegialitet i dag.

– Men hellre än att överge kollegialitet när det blir problem bör den utvecklas. Vi visar i boken hur det kan göras, säger Kerstin Sahlin.

Om författarna: 
Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi, inriktning management. Sedan 2012 är hon föreståndare vid det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Kerstin Sahlin är professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation vid Uppsala universitet. Hon är sedan 2013 huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Åren 2006–2011 var hon prorektor för Uppsala universitet.

Kontakt: Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi, 031-786 54 07, 031-786 56 19, ulla.eriksson-zetterquist@gri.gu.se 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum