Vänsterpartiet Skåne

Kollektivt resande, kollektiv drift – V motionerar om att återta Pågatågen i regional regi

Dela

Det senaste året har det ett flertal gånger stormat kring Pågatågen. Tågsystemet ägs idag av Region Skåne medan drift och underhåll drivs av externa företag. Byte av operatörer, återkommande upphandlingar och en marknadsutsatt spårbunden trafik är osäkert, menar Vänsterpartiet som lagt en motion i Kollektivtrafiknämnden om att återta Pågatågen i egen regi.

Under åren har konflikterna kring de skånska spåren avlöst varandra och i ett senare exempel bland annat lett till domstolsmål mellan SEKO-facket och utföraren Arriva. Vänsterpartiet menar att uppdelningen över flera aktörer skapar osäkerhet både för anställd personal och för resenärer.

- Vi vill på sikt se all kollektivtrafik i egen drift, först då kan vi säkra goda anställningsvillkor, god tillgänglighet och hög kvalitet i verksamheten för både personalen och passagerarna. Pågatågen är en bra start, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Region Skåne.

I samband med att regionen övertar driften vill Vänsterpartiet att utvärderingar och forskning skall knytas till utförandet, för att kontinuerligt kunna driva förbättringsarbete och tydligt se effekter inom driftsorganisationen.

- Regionen skall vara en trygg arbetsgivare – idag tvingas tågpersonal byta arbetsgivare efter upphandlingar och anställningstryggheten blir svagare. Kollektivtrafiken finansierar vi tillsammans, vi åker den tillsammans, och vi kan ha en stabil drift av den tillsammans, säger Linda Ekelund, Vänsterpartiets representant i Kollektivtrafiknämnden.

Motionen behandlades på fredagens möte med Kollektivtrafiknämnden. Den avslogs av mötet.

Nyckelord

Kontakter

Linda EkelundRepresentant i Kollektivtrafiknämnden (V)

0703-090 203

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Alliansen vägrar lyssna – och fortsätter med oetisk medfinansiering av hörselhjälpmedel8.5.2020 12:34:48 CESTNyheter

Förra veckan tog Psykiatri- habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslut om att utveckla informationsbroschyrerna som beskriver system för medfinansiering av hörselhjälpmedel i regionen. Beslutet grundar sig i den kritik som riktats mot systemets uppbyggnad där patienter bland annat blivit rekommenderade hjälpmedel som tillverkas av samma ägare som driftar hörselvårdsmottagningen. Istället för att göra om systemet och förhindra att företagen kan tjäna pengar på riktade rekommendationer kring de egna hjälpmedlen väljer man att skriva om broschyren.

V vill fokusera på hantering av Coronaviruset och skjuta budgetläggning till hösten16.4.2020 15:52:40 CESTPressmeddelande

Region Skåne är mitt i ett intensivt arbete för att hantera situationen kring Covid-19, både i direkta verkningar och i att bygga upp system som kan hantera långsiktiga negativa effekter. I dessa turbulenta tider kan en tillförlitlig budget för 2021 inte tas fram i juni, menar Vänsterpartiet, som därför har lagt ett initiativärende för att skjuta upp budgetläggningen till hösten och hoppas på en bra diskussion mellan partierna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum