BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Kommentar: Alla barn har samma rätt till utbildning

Dela

Bris reagerar starkt mot det förslag om inskränkningar i rätten till skolgång som Martin Valfridsson, regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, föreslår ska gälla för barn till EU-migranter som vistas i Sverige. Förslaget går rakt emot regeringens höga ambition om satsning på stärkt barnrätt och är inte den utveckling Bris tror på eller kämpar för.

Ett barn får aldrig diskrimineras på grund av föräldrars etnicitet, ekonomi eller religion. Att göra inskränkningar i barnets rätt till skola och utbildning är ett brott mot den mänskliga rättigheten att utvecklas och få kontroll över sitt eget liv, det är dessutom inte värdigt ett samhälle vars grund vilar på alla människors lika värde.

Regeringen deklarerade vid tillträdet 2014 att barnkonventionen ska bli svensk lag för att på så sätt stärka barnets rättigheter ytterligare, men redan idag är konventionen bindande och har varit det sedan Sverige antog den 1990. Enligt barnkonventionen har alla barn samma rättigheter, oavsett varifrån barnet kommer – ingen får diskrimineras. Att neka en viss grupp barn rätten till utbildning går stick i stäv med denna grundläggande princip.

Det kan vara utmanande att i praktiken säkerställa varje barns rättigheter, men det får inte stoppa oss att leva upp till det vi redan skrivit under – alla barns lika värde och att alla barn har samma rättigheter.

För mer information, kontakta: 
Jeanette Ramnitz, pressekreterare 
jeanette.ramnitz@bris.se 
070-779 95 06 

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum