Kompetensföretagen

Kommentar till Svenska Dagbladets granskning av ”Krisen i sjukvården”

Dela

Svenska Dagbladet granskar landstingens kostnader för inhyrda medarbetare i vården i en ny serie artiklar. I texterna redovisas fakta som till viss del är korrekt, men hela serien präglas av ett enkelspårigt resonemang som sammantaget ger en mycket missvisande bild.

Grundantagandet för Joel Arvidssons samtliga artiklar är att inhyrningen ökar, men SKL:s statistik för kvartal tre 2018 visar att så inte är fallet. Tvärtom ligger kostnaderna under det senaste året stilla. Varför denna fakta utelämnats är svårt att förstå, eftersom han i övrigt noga redogör för all statistik fram till dess att ökningarna avstannat.

Inhyrningen utgör runt 3,6 procent av landstingens personalkostnader inom vård och omsorg och de har under det senaste året legat stilla – utgifterna har inte ökat 2017–18. Genom att redovisa statistik fram till 2017, när senare statistik från SKL ger en helt annan bild och sedan påstå att ingen vändning är i sikte, är både vilseledande och felaktigt.

Artiklarnas författare Joel Arvidsson använder begrepp som ”skenande konsultnota”, ”största spenderarna”, ”de dyra satsningarna”, ”spränger budget”, ”väldigt lite pekar på att pendeln kommer att svänga – snarare tvärtom”, och ”den snabbt svällande branschen”. Han beskriver hur ”miljarder rullar från landstingens kassakistor”. Men inget av dessa begrepp används av någon av de intervjupersoner som deltar i artiklarna. Tvärtom pekar de intervjuade på att alternativkostnaden för egen bemanning i landstingen kan vara lika hög, och att ökningen avstannat.

Arvidsson skriver också: ”arbetsskygga läkare med feta lönekuvert. Det är mångas bild av vad en stafettläkare är”. Det grova påståendet måste vara artikelförfattarens helt egna åsikt, eftersom ingen av de intervjuade personerna ger uttryck för något liknande. Inhyrda medarbetare är oftare utlandsfödda än andra medarbetare i vården, och några även äldre, 65+. De är mycket kompetenta och uppskattade på sina arbetsplatser.

Arvidsson val av uttryck och vinkel gör det svårt att undvika intrycket av en ideologisk agenda i rapporteringen. Den ger därför inte heller en rättvisande bild.

Det är också viktigt att förstå bakgrunden till vårdbemanningsföretagens tillväxt. I slutet av 90-talet slutade landsting att hyra in externt och hanterade sin egen vikariebemanning. De interna lösningarna (vikariepooler och liknande) har gradvis fasats ut eftersom kompetensföretag kan erbjuda högre leveranssäkerhet till lägre kostnader. Det här vet tjänstemännen ute i landstingen, men alternativkostnaden sammanställs inte av SKL och inte heller regionalt gentemot ansvariga politiker.

Den totala personalkostnaden för hälso- och sjukvård 2016 uppgick enligt SKL till 128 miljarder. 96,4 procent av dessa kostnader går till direktanställda i landstingen. De inhyrda medarbetarna träffar många fler patienter vilket innebär att en konsult i vården ger mycket vård för pengarna. Det finns inga tydliga samband mellan bristande patientsäkerhet, kontinuitet och inhyrning. Däremot är det tydligt att vakanser påverkar patientsäkerheten (IVO okt 2017). Det är mycket viktigare för patientsäkerheten att få träffa en läkare överhuvudtaget. Det är också mycket viktigt att vårdpersonalen inte är utarbetad eller stressad eller uttröttad. Konsultläkare är därför en avlastning som är värdefull och kostnadseffektiv.

Det är även synd att SVD valt att enbart använda ”rörelsemarginal” för att beskriva bolagens lönsamhet. Gissningsvis har detta gjorts för att inte behöva förklara hur prispressad branschen är och hur små bolagens vinster är.

Landstingen ska inte vara ”beroende” av inhyrda medarbetarna, det gagnar ingen. Däremot är inhyrning av kompetenta konsulter en effektiv strategi om man vill öka vårdens kapacitet. Om målet är att säkra kapacitet och kontinuitet måste vården styras mot dessa mål och inhyrningen vara mer långsiktig. Ta hjälp av experter och bygg långsiktiga samarbeten som säkrar vårdens kompetensförsörjning istället. Så får vi ordning och reda i vården.

Läs vår rapport Inhyrda medarbetare i vården – Kreicbergs­rapporten och Tillsammans för bättre kontinuitet i vården

För mer information:
Carina Kit, Kommunikationschef
Tel: 076 525 88 17

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Kompetensföretagen
Kompetensföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

https://www.kompetensforetagen.se

Under 2017 satte våra medlemmar drygt 250 000, varav 55 000 utrikes födda, personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Kompetensföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med fler än 600 medlemsföretag. Vi ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kompetensbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I vår bransch bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.  www.kompetensforetagen.se

Följ Kompetensföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kompetensföretagen

Bra att korttidsarbete omfattar hela tjänstesektorn3.4.2020 12:04:32 CESTPressmeddelande

Riksdagen har nu fattat beslut om att införa ett nytt system med korttidsarbete. I de ursprungliga skrivningarna av lagen omfattades inte hela tjänstesektorn. I beslutet som klubbas av riksdagen är detta ändrat och såväl konsulter, bemanningsföretag, vård- och omsorgsföretag, utbildningsföretag, upphandlad trafik och statliga bolag omfattas nu av systemet. Almega och de förbunden har varit pådrivande bakom detta och välkomnar beslutet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum