Naturvetarna

Kommentar till Universitetskanslersämbetets årsrapport: Tillsvidareanställning skulle ge bättre trygghet för forskare

Dela

Många universitet och högskolor har fortfarande en hög andel visstidsanställda lärare och forskare, något som framgår av Universitetskanslersämbetets årsrapport som presenterades den 1 juni. Naturvetarna konstaterar att en förbättring totalt sett har skett, men att en förbättring om 2 procent är alltför liten och att takten är för långsam.

En person som har gått igenom alla möjligheter till tidsbegränsade anställningar som finns inom akademin (doktorand, postdok, meriteringsanställning, allmän visstid, vikariat) kan ha haft tidsbegränsade anställningar upp till 14 år. Många får en fast tjänst innan dess, men alltför många måste ta sig igenom hela systemet.

- Vi tycker inte att det är acceptabelt att stapla tidsbegränsade anställningar ovanpå varandra på det här sättet. Det är inte tillåtet på arbetsmarknaden i övrigt – och borde inte heller vara det inom den akademiska världen, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör för Naturvetarna.

Öka lärosätenas möjligheter att styra. Att lärosätena inte anställer sina forskare tillsvidare handlar knappast om illvilja, utan snarare om att de upplever att deras ekonomiska handlingsförmåga är kringskuren. Naturvetarna förespråkar i stället en förändrad fördelning mellan basresurser och extern forskningsfinansiering samt ökade möjligheter för lärosätena att styra sina egna verksamheter.

- Den som är forskare är kvalificerad för att söka en fast tjänst efter genomförd postdok. Det finns ingen konflikt mellan trygga anställningsvillkor och nyskapande och nytänkande forskning. Tillsvidareanställning är normen på svensk arbetsmarknad och skulle inom akademin ge bättre trygghet och förutsägbarhet för våra forskare.

- Vi är övertygade om att det dessutom skulle ge ännu bättre forskning i Sverige – forskning som ger möjlighet till höjd utbildningskvalitet, långsiktighet, nyfikenhet och nya upptäckter, säger Per Klingbjer.

För vidare information, v v kontakta:
Per Klingbjer, förbundsdirektör, 08-466 24 38
Andreas Nyström, teamchef och förhandlingschef offentlig sektor, 08-466 24 22

 

Kontakter

Om

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde.

Följ Naturvetarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Naturvetarna

Naturvetarna satsar på sin tidning16.2.2018 07:00Pressmeddelande

Första numret av nya Naturvetaren har släppts. Med ett mindre format, en modernare design och ett förändrat innehåll vill Naturvetarna nå fler läsare. Här kan du läsa tidningen. – Att ge ut en tidning är viktigt för Naturvetarna. Vi berättar om hur naturvetare bidrar till samhällsutvecklingen, i allt från frågor om miljö och klimat till nya smarta läkemedel och matförsörjning. Det gör tidningen intressant för fler än naturvetare, säger Johan Ahlgren, chef Kommunikation och påverkan på Naturvetarna. Tidningen speglar naturvetare i deras olika roller som till exempel forskare, rådgivare, chef, produktutvecklare och inspektör. I det första numret skriver vi om en statsinspektör på Livsmedelsverket, som jagar matfuskare. Matbedrägerier omsätter stora belopp, som inte bara gör att folk blir lurade. De riskerar också att bli sjuka av bland annat kött som har smugglats in i landet utan att det har kontrollerats av myndigheter. – Det är ett bra exempel på hur naturvetare bidrar till samhällsut

Fler naturvetare behöver utbildas28.11.2017 08:00Pressmeddelande

Fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är slutsatsen av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017. Tendensen på naturvetares arbetsmarknad har varit densamma under en följd av år. Inom allt fler områden behövs naturvetare. Inom vissa naturvetenskapliga områden går utvecklingen till och med mot brist på kompetens. Strategisk satsning på hållbart samhälle ökar efterfrågan. Efterfrågan kommer sannolikt att öka än mer inom många områden. Skälet är de strategiska satsningar på ett hållbart samhälle som har initierats. Det gäller områden där naturvetare redan idag är verksamma och har nyckelkompetenser – allt från miljö, klimat och hälsa till livsmedelsförsörjning, tillgång på naturresurser, säkerhet och infrastruktur. - Arbetsmarknadsläget för naturvetare var bra redan för ett år sedan men har förbättrats ytterligare jämfört med prognosen 2016. Det är positivt att efterfrågan ökar, samtidigt som fler examineras inom framt

Ny studentordförande i Naturvetarna vill förbättra den psykiska hälsan24.10.2017 08:30Pressmeddelande

En enig studentkongress har valt den blivande nutritionisten Lovisa Wilhelmsson till ordförande för Naturvetarnas studentråd. - Det ska bli spännande att leda landets naturvetarstudenter i en tid då underbyggd fakta och vetenskap blir allt viktigare. Våra medlemmar har lösningen på många av de framtida utmaningar som samhället står inför. Det handlar om allt från klimat och miljö till utveckling av nya läkemedel, liksom att skapa hållbara system för skogsbruk och livsmedelsproduktion. - Naturvetare skapar världens framtid, säger hon och sammanfattar det många naturvetare drivs av. För att förverkliga den visionen kommer studentrådet ha fokus på två frågor: arbetslivsanknytning och psykisk hälsa. - Vi vill att studenterna ska bli bättre förberedda inför första jobbet. Vår egen undersökning visar att de som har kontakt med arbetslivet under studierna snabbare får jobb efter examen. Att allt fler studenter blir utbrända och mår dåligt tar studentrådet på allvar. - Vi vill stärka studenter

Bra att regeringen satsar på miljö22.9.2017 06:00Pressmeddelande

Naturvetarna välkomnar de gröna satsningarna i budgetpropositionen. Att lägga mer resurser på miljö, klimat och naturvård är steg i helt rätt riktning. - Glädjande att regeringen vill minska tillflödet av plast i haven och i vår miljö. Här är det viktigt att utveckla biobaserade innovativa produkter som kan ersätta plast och som bryts ner i naturen, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna. Satsningen på renare hav för att bland annat motverka övergödning, få bort miljögifter och återställa våtmarker är Naturvetarna positiv till, liksom till satsningen på grönare städer. - Många av de utmaningar som samhället står inför förutsätter naturvetenskaplig kompetens. Våra medlemmar, allt från forskare och produktutvecklare till chefer och projektledare, leder utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Naturvetarna är också positiv till att mer pengar tillskjuts miljö- och klimatforskningen. Det är precis vad som behövs för att hitta lösningar på många av samhällets utmaningar, som anti

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum