Kommerskollegium

Kommerskollegium till WTO:s elfte ministerkonferens

Dela

Kommerskollegium deltar i den svenska delegationen på plats för WTO:s elfte ministermöte, den här gången i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Bland de frågor som kommer att diskuteras den 10-13 december märks särskilt handel och social hållbarhet och hur fler människor kan dra nytta av handel.

- Jag ser fram emot ministerkonferensen och de samtal kring en hållbar handel för fler som jag vet kommer att prägla den. I dessa tider av ökad protektionism är det extra viktigt att slå vakt om en fri och öppen handel  och WTO:s  roll i det multilaterala handelssystemet, säger GD Anna Stellinger.

Delegationen leds av handelsminister Ann Linde och bland svenska prioriteringar märks förbud av subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske, begränsningar av handelsstörande jordbruksstöd, att modernisera reglerna för e-handel samt jämställdhet. Men trots att det finns många viktiga frågor på förhandlingsbordet är förväntningarna inför den 11:e ministerkonferensen något dämpade, förberedande möten på olika nivåer har präglats av bristen på framsteg i flera avgörande frågor.

Vid det förra ministermötet i Nairobi 2015 fick världshandelsorganisationen WTO två nya medlemmar när Liberia och Afghanistan välkomnas in i organisationen. För Kommerskollegium är Liberias anslutning särskilt glädjande då myndigheten har gett landet tekniskt stöd under anslutningsarbetet och arbetar på plats i landet med kapacitetsutveckling i handelsfrågor och handelspolitik.

- Vi kan dagligdags i vårt arbete på plats se hur WTO-avtalet stärker Liberias kapacitet att delta i internationell handel. Det handlar om allt från våra insatser på individuell nivå på ministeriet till att stärka hur man främjar och samordnar handel tillsammans med andra viktiga aktörer så som andra departement, näringsliv och handelskamrar, säger Tanja Rasmusson, chef för Enheten för WTO och utvecklingssamarbete.

Ministerkonferensen är WTO:s högsta beslutande organ och de 164 medlemsländerna möts vartannat år. På konferensen tas beslut om riktlinjerna för samarbetet. Alla medlemmar har en röst och beslut fattas på basis av principen om konsensus. Sverige förhandlar genom EU i WTO.

Kommerskollegium analyserar och utreder det löpande arbetet inom WTO, anslutningsförhandlingar med potentiella medlemsländer och de globala förhandlingsrundorna som sker i organisationen.


Här kan du följa ministerkonferensen live: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/webcasting_plenary_e.htm


Här kan du läsa mer om WTO: 

https://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Organisationer/WTO/


För frågor kontakta:

Anna Stellinger, GD +46 73-424 49 90

Tanja Rasmusson, chef för Enheten för WTO och utvecklingssamarbete +46 73-424 48 74

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon08-690 49 00

Bilder

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

Så har handelshinder efter finanskrisen påverkat Sveriges och EU:s export12.12.2017 08:30Pressmeddelande

Har handelshinder som införts i kölvattnet av finanskrisen påverkat Sveriges export? Enligt en ny rapport, beställd av Kommerskollegium av professor Simon Evenett och Dr. Johannes Fritz vid University of St. Gallen är svaret ja i relation till Kina, men nej i relation till USA och Japan. Handeln inom EU förefaller inte ha påverkats av handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder som införts sedan finanskrisen.

29 deltagare från 10 utvecklingsländer till Sverige för handelspolitisk utbildning12.10.2017 09:00Pressmeddelande

På måndag den 16 oktober kommer 29 tjänstemän - 13 kvinnor och 16 män - från totalt 10 länder till Stockholm för att under två veckor lära sig om handelspolitik. Bakom utbildningen Trade Academy står Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utbildar myndigheter och ministerier från hela världen för en mer effektiv, transparent och hållbar global handelspolitik som en del av svenskt utvecklingssamarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum