Umeå kommun

Kommunal förskola i Professorn Campus lokaler

Dela

Tekniska nämndens har ingått ett hyresavtal med Hemfosa Umedalenfastigheter AB gällande Professorn Campus lokaler. Det innebär att utbildningsförvaltningen, Umeå kommun, tar över verksamheten i slutet av augusti 2019.

– Barn kan då placeras på den nya kommunala förskolan i Professorn Campus lokaler utifrån platser som finns tillgängliga. En del föräldrar har önskemål om annan placering så nära sitt hem som det är möjligt, säger Lena Sundh, bitr. utbildningsdirektör förskola.
 
Nuvarande verksamhet vid Professorn Campus anpassas för fyra avdelningar. Resterande fyra avdelningar ska finnas tillgängliga för att täcka behov av tillfälliga förskoleavdelningar. 
 
Personalen erbjuds att fortsätta att arbeta inom Umeå kommun. Vid ett verksamhetsövertagande hanteras personalplanering utifrån fackliga regler. Möte med personal och berörda vårdnadshavare planeras ske i början av maj.

Mer information
Lena Sundh
bitr. utbildningsdirektör förskola
Umeå kommun
070-341 67 26
 
Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
070-332 25 32

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Positivt besked för nio nya flerbostadshus på Ålidhem23.5.2019 17:02:02 CESTPressmeddelande

Bostaden har sökt Bygglov för nio nya flerbostadshus vid Magistervägen på Ålidhem. Husen byggs till stora delar på befintliga parkeringsplatser. Ett nytt parkeringsgarage ska planeras i anslutning till de nya husen men trots det saknas det 116 parkeringsplatser enligt parkeringsnormen. Förutsatt att parkeringsgaraget, som är ett separat bygglovsärende, får godkänt ställer sig byggnadsnämnden positiv de nya flerbostadshusen.

För- och grundskolan behöver anpassas för budget i balans23.5.2019 15:09:50 CESTPressmeddelande

För- och grundskolenämndens verksamheter redovisar ett överskott på 7,5 miljoner kronor i uppföljningen av årets första månader. Prognosen för hela året är ett underskott på 22 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att verksamheterna har en bemanning i nivå med budget inför höstterminen 2019. Åtgärder kopplade till minskad ram avseende det kommungemensamma effektiviseringsarbetet är inte möjliga att vidta på grund av den statliga styrningen på skolans område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum