Kommunal

Kommunal larmar om stora brister i arbetsmiljöarbetet

Dela

Mer än var femte skyddsombud uppger att de sällan eller aldrig medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En lika stor andel uppger att skyddsronder sällan eller aldrig tillämpas. Det visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal.

Förbundsordförande
Förbundsordförande

Mer än var femte skyddsombud uppger att de sällan eller aldrig medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En lika stor andel uppger att skyddsronder sällan eller aldrig tillämpas. Det visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal.

Stora brister i arbetsmiljön, brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och avsaknad av skyddskommittéer trots lagkrav. Det är några av de brister som Kommunals skyddsombud rapporterar om i Arbetsmiljöbarometern för 2020.

- Det är bedrövliga siffror och väldigt slapphänt skött från arbetsgivarnas sida. Siffrorna i Arbetsmiljöbarometern visar att man på flera håll i landet inte ens håller sig inom lagens råmärke. Det här belyser också fackets viktiga roll och framför allt skyddsombudens oumbärliga arbete för att få till en bra arbetsmiljö, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

Arbetsmiljöbarometern är en enkätundersökning som skickas till Kommunals samtliga skyddsombud och mäter arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på över 6000 arbetsplatser runt om i landet. Arbetsmiljöbarometern lanseras den 11 december, kl. 13.00–14.00 vid ett digitalt seminarium.

Länk till webbsändning: https://www.kommunal.se/arbetsmiljobarometer-2020-presentation

Länk till rapporten: https://www.kommunal.se/arbetsmiljobarometer-2020 

Arbetsmiljöbarometern i punktform

 

Skyddsombudens förutsättningar att utföra sitt uppdrag

 • Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  Mer än var femte skyddsombud, 22 procent, uppger att de sällan eller aldrig medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En lika stor andel uppger att skyddsronder sällan eller aldrig tillämpas.
 • Avsaknad av skyddskommitté trots lagkrav
  På arbetsplatser med fler än 50 anställda uppger 11 procent av skyddsombuden att det inte finns en skyddskommitté eller samverkansgrupp. Detta trots att lagen stipulerar att det ska finnas på samtliga arbetsplatser med fler än 50 anställda.
 • Vanligt med brister i arbetsmiljön
  Hela 76 procent av skyddsombuden uppger att det under de senaste 12 månaderna uppstått brister i arbetsmiljön som de behövt påpeka för arbetsgivaren.
 • Bristande rutiner vid verksamhetsförändringar
  En stor majoritet uppger att ändringar har genomförts på arbetsplatsen. Av dessa uppger 31 procent att det inte gjorts någon riskbedömning alls i samband med förändringen. Många riskbedömningar vägleder inte handlandet. En stor andel förändringar genomförs trots bedömda risker för arbetsmiljön. Värst är situationen inom äldreomsorgen där hela 35 procent uppger att risker för ohälsa identifierades men att ändringen av verksamheten genomfördes utan åtgärd.

Skyddsombudens bedömning av arbetsmiljön på arbetsplatsen

 • Tuff arbetsmiljö psykiskt och fysiskt
  En sammantagen bild utifrån skyddsombudens bedömning är att många medlemmar i Kommunal har en arbetsmiljö som är tuff både psykiskt och fysiskt. 36 procent av skyddsombuden uppger att det på deras arbetsplats är så pass mycket att göra att anställda dagligen eller minst en gång per vecka är tvungna att dra in rasten, måltidsuppehållet eller pausen. Hela 47 procent uppger att arbetet på deras arbetsplats är så stressigt att anställda dagligen eller minst en dag per vecka inte hinner prata om eller ens tänka på något annat än arbetet.
 • Många medlemmar möter våld och hot om våld i sitt arbete
  19 procent av skyddsombuden uppger att våld eller hot om våld förekommer dagligen eller minst en dag per vecka. Bara 30 procent uppger att de aldrig upplever våld eller hot om våld på sin arbetsplats.
 • Trakasserier förekommer, främst från brukare, kunder eller anhöriga
  4 procent (258 svarande) uppger att sexuella trakasserier från anhöriga, vård- och omsorgstagare eller kunder förekommer minst en dag per vecka och ytterligare 1 procent (80 svarande) uppger att det förekommer varje dag. Trakasserier av rasistisk eller diskriminerande karaktär är ännu vanligare. 8 procent (489 svarande) av skyddsombuden uppger att trakasserier med rasistiska eller diskriminerande ord eller handlingar förekommer minst en gång per vecka eller dagligen och endast 51 procent uppger att det aldrig förekommer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Förbundsordförande
Förbundsordförande
Ladda ned bild

Om

Kommunal
Kommunal
Box 190 39
104 32 Stockholm

http://www.kommunal.se

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre.

Följ Kommunal

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunal

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum