Huddinge kommun - politik

Kommundelning är åter aktuell i Huddinge

Dela

Drevvikenpartiet har drivit frågan om kommundelning sedan starten 1998. Nu visar en ny utredning från kommunstyrelsens förvaltning att en delning är fullt möjlig.

Bild: Huddinge kommun
Bild: Huddinge kommun

-Vi ser bara fördelar med att Skogås, Trångsund, Länna och Vidja får bilda en egen, lagom stor kommun. Det skulle stärka den lokala demokratin och ändå ge en bibehållen ekonomi för de båda nya kommunerna. Idag, liksom under de senaste decennierna, sker de stora satsningarna i andra delar av kommunen. säger Ingalill Söderberg, kommunalråd (DP) med ansvar för bland annat demokratifrågor.

Utredningen, som redovisades på kommunstyrelsen i dag, visar att den nya kommunen skulle bli som en medelstor svensk kommun med mellan 25 000 och 30 000 invånare. Samtliga kriterier som lagen ställer upp för en kommundelning är uppfyllda och ekonomiskt skulle de båda nya kommunerna klara sig bra, med vissa inledande övergångskostnader.

Dock har utredningen inte gjort någon djupare ekonomisk analys.
Åldersfördelning, utbildning och medelinkomst i östra Huddinge speglar genomsnittet i Huddinge och fördelningen mellan olika bostadstyper är jämn. Vad som saknas är arbetsplatser i förhållande till arbetsför befolkning.

Utredningen flaggar för eventuella svårigheter att rekrytera personal till en mindre kommun och bortser helt från att Stockholmsregionen har en stabil tillgång på arbetskraft med olika kompetenser. Man ställer sig också tveksamma till om demokratin skulle bli bättre, men i andra kommuner som delats har det inneburit ett större engagemang för kommunen från invånarna.

-Vi har länge sett en frustration i Skogås, Trångsund, Länna och Vidja över ointresset från tjänstemän och övriga politiker för vår kommundel. Det blev extra tydligt när förslag till Översiktsplan 2050 gick ut på samråd innan den detaljerade Utvecklingsplanen för Skogås och Trångsund är färdig. Därmed finns inga ambitioner för utvecklingen här utan allt fokus ligger i andra delar av kommunen, säger Leif Dyrvall, partiordförande (DP)

Drevvikenpartiet kommer nu att arbeta för ett ökat stöd i valet i höst för att sedan genomföra en ny folkomröstning i samband med EU-valet 2024. Vid ett tydligt ja i den skulle en ny kommun kunna se dagens ljus vid årsskiftet 2026/27. Den första sedan Knivsta bröts sig loss från Uppsala 2003.

För mer information:

Ingalill Söderberg, kommunalråd (DP)

ingalill.soderberg@huddinge.se

08-535 301 88/070-198 90 90

Emil Holmlund, politisk sekreterare (DP)

emil.holmlund@huddinge.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Huddinge kommun
Bild: Huddinge kommun
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Drevvikenpartiet är ett lokalt parti i Huddinge kommun och ingår i den styrande koalitionen. Vi agerar på uppdrag av kommuninvånare i Skogås, Trångsund, Länna och Vidja med flera i den östra delen av Huddinge kommun. Drevvikenpartiet har förtroendevalda i alla kommunala nämnder, beredningar och bolag. Vi särskiljer oss med vår utpräglade lokala politik med starkt fokus på närdemokrati, decentralisering och förebyggande arbete. Vårt kommunala uppdrag består i ansvaret för frågor rörande demokrati, folkhälsa, trygghet och jämlikhet.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum