Umeå kommun

Kommunen avvaktar vidare utveckling av I20-området

Dela

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar att sätta paus för utvecklingsarbetet med I20- området som ett område för bostäder och verksamheter. Skälet är att man behöver invänta besked från staten om den militära verksamheten på I20-området.

– I20-området är av stort intresse för kommunen och nu inväntar vi besked från staten om dess framtida verksamhet på området. I dagsläget är det många frågor som får vänta och därför går det inte heller att säga när ett sådant besked kan komma, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Sommaren 2019 färdigställde Umeå kommun med stöd av Försvarsmakten en utredning som visar att det finns förutsättningar att flytta Försvarsmaktens nuvarande verksamheter strax norr om regementsområdet till ett läge drygt fyra kilometer norrut, i anslutning till försvarets befintliga övnings- och skjutfält. Detta skulle möjliggöra en utveckling av Umeå med bostäder och verksamheter på det cirka fyra kvadratkilometer stora området söder om Norra länken, samt verksamheter mellan Norra länken och Norrbotniabanan.

Området har funnits med som utbyggnadsområde i kommunens översiktsplaner sedan regementet lades ner på 1990-talet. Parallellt med utredningen tog Umeå kommun fram ett förslag till översiktsplan för I20-området, som var ute på samråd maj-september 2019. Syftet med översiktsplanen var att tydliggöra kommunens ambitioner och inriktning för en framtida stadsutveckling på I20-området, samt att säkerställa att den påbörjade detaljplanen för Sandbäcken anpassades till en framtida utbyggnad på I20-området.

– Det är helt rimligt att sätta paus i kommunens planeringsarbete i det läge vi är just nu. Vi ser förstås positivt på en vidareutveckling av Försvarsmaktens verksamhet i Umeå, säger Anders Ågren, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum