Linköpings kommun

Kommunen betalar tillbaka felparkeringsavgifter

Dela

Linköpings kommun har efter en fördjupad juridisk granskning beslutat att återbetala pengarna till de bilister som fått felparkeringsavgifter på delar av Kungsgatan och Repslagargatan. Samtidigt kompletteras vägmärkena på de aktuella sträckorna så att det är tydligt att gatan ska vara tillgänglig för av- och påstigning. På Kungsgatan gäller det sträckan mittemot vårdcentralen där det är viktigt med hög tillgänglighet.

De nu gällande vägmärkena för parkering på Kungsgatan i Linköping.

Upprinnelsen till beslutet att återbetala felparkeringsavgifterna är ett beslut i Göta hovrätt förra året där hovrätten gav en bilist rätt mot polismyndigheten i ett mål som gällde en parkeringsanmärkning utfärdad på Kungsgatan.

– Kommunen var inte part i målet och nåddes därför inte av beslutet i hovrätten. Dukaten har fortsatt att utfärda felparkeringsavgifter på Kungsgatan baserat på vår uppfattning om vilka regler som gällde, säger avdelningschef Ulf Johansson Lorin på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Linköpings kommun, som ansvarar för parkeringsregleringen.

Under sommaren kontaktades parkeringsbolaget Dukaten av TV4:s Kalla Fakta-redaktion. I samband med tv-kanalens granskning av parkeringsärenden i flera kommuner beslutade Linköpings kommun att göra en förnyad juridisk genomlysning av vilka regler som egentligen gäller på de aktuella gatorna .

– Vi fann att det fanns en avvikelse mellan lokala trafikföreskrifter och vägmärkena. Det är anledningen till att vi nu betalar tillbaka de felparkeringsavgifter som utfärdats och har kompletterat vägmärkena så att syftet med regleringen uppnås, säger Ulf Johansson Lorin.

Han beklagar att det har blivit fel. Den aktuella situationen uppstod när en plats för rörelsehindrade tillkom på gatan. Förvaltningens uppfattning var då att detta begränsade den sträcka där parkering var tillåten från vägmärket för parkering fram till platsen för rörelsehindrade.

– Syftet har hela tiden varit glasklart – sträckan mitt emot vårdcentralen är avsedd för av- och påstigning och därför ska parkering inte vara tillåten, vilket hädanefter förhoppningsvis ska vara tydligt. Tillgängligheten är viktig, inte minst för äldre och personer med begränsad rörlighet som besöker vårdcentralen, säger Ulf Johansson Lorin.

Även på Repslagargatan finns en plats med samma lösning. P-märket där har också kompletterats och bilister som fått parkeringsanmärkningar där sedan förhållandena förändrades kommer att få tillbaka sina pengar.

För mer information vänligen kontakta Ulf Johansson Lorin, avdelningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 013-20 88 45

Fakta:
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för regleringen av parkering i Linköpings kommun.

Gatumarken övervakas av Dukaten Parkering på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.

Dukaten Parkering har ingen ekonomisk ersättning grundad på antalet skrivna parkeringsanmärkningar och får inte heller någon del av de pengar anmärkningarna genererar.

Intäkterna från parkeringsanmärkningar går via Transportstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Pengarna används i nämndens verksamhet.

Under förra året skrevs 8736 parkeringsanmärkningar i Linköping till ett sammanlagt belopp på cirka 4,7 miljoner kronor, vilket är mindre än en promille av kommunens omsättning.

Av utfärdade 8736 parkeringsanmärkningar 2015 avskrevs sex stycken.

På Kungsgatan ändrades förhållandena 5 november 2013 och på Repslagargatan den 24 februari 2011. De bilister som fått anmärkningar efter de datumen kommer att kontaktas och få avgiften tillbaka. Totalt handlar det om 25 ärenden på Kungsgatan sedan 2013 och 148 ärenden på Repslagargatan sedan 2011.

En lokal trafikföreskrift är en regel som gäller för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. Kommunen, länsstyrelsen och polisen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter (LTF).

Det finns cirka 2000 stycken LTF:er. En LTF kan styra flera vägmärken. LTF kan sökas på Transportstyrelsens webbplats www.stfs.se

_____________________________________________________________________________________________

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum