Umeå kommun

Kommunen förlänger stödet till Bildmuseet

Dela

Umeå kommun fortsätter stödja Bildmuseet i Umeå med 5 000 000 kronor per år för att verksamheten ska kunna bibehålla sin höga ambitionsnivå och för att kunna fortsätta utvecklas. Utöver detta stöd tilldelas ytterligare fyra projekt medel enligt beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.

– Bildmuseet har en mycket viktig verksamhet som stärker attraktionskraften för kulturlivet i Umeå. Eftersom utställningarna väcker erkännande både nationellt och internationellt, och lockar en bred publik, så stärker de både stadens varumärke och position som en attraktiv stad att leva i. Därför är det en verksamhet som för kommunens del är viktig att fortsätta stödja, säger Elmer Eriksson (M), vice ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.

Bildmuseet startades av Umeå universitet 1981 och har sedan nystarten 2012 på Konstnärligt campus etablerat sig som en av landets allra främsta scener för samtida konst.

Bildmuseets totala budget ligger på 30 miljoner kronor per år och enligt den utredning av finansieringsmöjligheter som Umeå universitet har genomfört innebär en bibehållen fortsatt hög nivå på verksamheten utan en offentlig basfinansiering, stora utmaningar.

Nuvarande avtal mellan Umeå universitet och Umeå kommun som gäller Bildmuseet sträcker sig mellan 2016–2018 och har inneburit ett kommunalt stöd på 5 000 000 kronor per år. Under våren 2018 har universitetsledningen och kommunledningen diskuterat en mer långsiktig basfinansiering.

Med anledning av detta beslutar näringslivs- och arbetsutskottet att även fortsättningsvis bevilja Bildmuseet fortsatt stöd med 5 000 000 kronor per år.

– Bildmuseets högkvalitativa program bidrar till att profilera Umeå som kulturstad i norra Sverige och till att stärka besöksnäringen i regionen. Med drygt 450 000 besökare sedan 2012 är Bildmuseet ett av de främsta besöksmålen i Umeå. Den ambitiösa satsningen på skolelever bidrar även till att erbjuda en inspirerande lärandemiljö i såväl kommunen som i övriga regionen, säger Elmer Eriksson.

Utöver stöd till Bildmuseet beslutar kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att tilldela medel till projekt enligt nedan.

Umeå universitet beviljas följande medel till projektet Support Office for Life Science and Health in Northern Sweden:

År 2020: 100 000 kronor
År 2021: 100 000 kronor
År 2022: 100 000 kronor

Handelskammaren i Västerbottens län beviljas följande medel för projektet Arbetsmarknadskunskap:

År 2020: 636 000 kronor
År 2021: 636 000 kronor
År 2022: 636 000 kronor

Handelskammaren i Västerbottens län beviljas följande medel för projektet Gateway2Export:

År 2020: 400 000 kronor
År 2021: 400 000 kronor
År 2022: 400 000 kronor

Umeå Energi beviljas följande medel till projektet Framtidens hållbara Industrimiljöer:

År 2020: 300 000 kronor
År 2021: 300 000 kronor
År 2022: 300 000 kronor

Mer information
Elmer Eriksson (M)
vice ordförande Kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott
Umeå kommun
070-330 24 15
elmer.eriksson@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum