Umeå kommun

​Kommunen inför förmånscykel för anställda

Dela

Umeå kommun ska erbjuda anställda förmånscykel: Som arbetsgivare ska kommunen kunna köpa eller hyra en cykel till anställda att använda både i tjänsten och privat. Kommunfullmäktige tycker att Centerpartiets förslag är bra.

Förslaget att erbjuda förmånscykel ska ge nytta på flera sätt, till exempel genom att

  • ge medarbetare möjlighet till motion i arbetet och bättre hälsa
  • öka andelen hållbara resor i kommunen
  • påverka beteende som minskar bilåkande och behov av parkering
  • öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Förmånscykel har provats med bra resultat i andra kommuner och landsting, till exempel i Linköping, Örebro, Nacka och Jönköping, och det har varit uppskattat av medarbetare.

Erbjudandet ska följa tydliga regler och förmånen ska värderas till marknadsvärde, alltså vad det skulle ha kostat medarbetaren att äga cykeln själv. Medarbetaren får bruttolöneavdrag varje månad och förmånsbeskattas. När avtalsperioden är slut kan medarbetaren välja att lämna tillbaka cykeln eller köpa den.

En möjlighet är att erbjuda förmånscykel via kommunens nyligen upphandlade förmånsportal, som ger medarbetare översikt över tillgängliga förmåner. Det skulle minska kommunens egen administration av erbjudandet.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Mattias Larsson (C)
gruppledare
070-682 17 19
mattias.larsson@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
070-214 10 20
annakarin.sjolander@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Nyckelord

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum