Linköpings kommun

Kommunen köper mark för fotbollsplan i Ekängen

Dela

Belysning av cykelväg mellan Sturefors och Ullstämma. Marktilldelning Vikingstad ger nya småhus. Markinköp för fotbollsplan Ekängen. Det är tre av ärendena som behandlas på samhällsbyggnadsnämnden idag.

Ärende 4: Belysning av cykelväg mellan Sturefors och Ullstämma

Den tre kilometer långa cykelvägen mellan Sturefors och Ullstämma kommer att få belysning. Syftet är att få fler att cykla från det snabbt växande Sturefors och att öka säkerheten för cyklisterna.

Cykelvägen mellan Ullstämma och Sturefors är ca 3,3 km och asfalterad. I dagsläget har denna cykelväg cirka 230 cyklar per dag, men användningen väntas öka i takt med att tätorten växer. Sturefors är, förutom Linköpings tätort, den tätort där befolkningen förväntas öka mest i antal fram till år 2025.

– Bra belysning längs med gång- och cykelvägar är en trygghetsfråga. Satsningen leder förhoppningsvis till att färre väljer bort cykelturen eller promenaden på grund av otrygghet, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Belysning utmed cykelvägen mellan Harvestad och Sturefors innebär en investeringskostnad på cirka 2 miljoner kronor. Därefter kostar belysningen cirka 70 tusen kronor i drift per år. Åtgärden planeras att genomföras under år 2019.

Ärende 6: Marktilldelning Vikingstad ger nya småhus

Två byggföretag får möjlighet att bygga småhus i Vikingstad efter att en tävling om marktilldelning har avgjorts. De två vinnande förslagen ger tillsammans 79 småhus.

– Det råder brist på småhus i Linköping. Det här ökar våra chanser att få fler radhus och några tomter till tomtkön. Att så många aktörer deltog i markanvisningstävlingen tyder på fortsatt god utveckling i kommunen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Förutom de 79 småhusen släpps fyra småhustomter till försäljning i den kommunala tomtkön. Det byggs även ett särskilt boende för 6-10 personer i området. Därmed blir det totala antalet bostäder cirka 90 stycken.

Till markanvisningstävlingen kom 20 förslag in. Förslagen bedömdes dels utifrån stadsbyggnadskvaliteter och arkitektonisk idé, och dels utifrån erbjudet markpris.

De vinnande förslagen ”Zickzack” från Ekeblad Real Estate Investment Management AB till vinnare i markanvisningstävlingens område 1 och att utse förslaget ”See-through” från SHH Bostadsproduktion AB. Motiveringarna betonade bland annat att det finns variation i fasader och huskroppar, samtidigt som det skapas en kvarterskänsla.

Genom marktilldelningen får kommunen in sammanlagt cirka 20 miljoner kronor, som går till att täcka exploateringskostnader för hela planområdet.

Planområdet ligger i östra delen av Vikingstad, mindre än en kilometer från Vikingstads

Ärende 7: Mark för fotbollsplan Ekängen

Linköpings kommun köper nu mark för att kunna anlägga en fotbollsplan i Ekängen. Fotbollsplanen kommer att ligga nära Ekängsskolan.

Efter förhandlingar med markägare kan kommunen nu förvärva en fastighet, vars mark lämpar sig att anlägga en fotbollsplan på.

– Äntligen. Det här stärker möjligheterna för föreningslivet i Ekängen och är ett första steg mot att få fart på utvecklingen av hela orten, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Ekängens IF är i behov av nya fotbollsplaner i Ekängen för att kunna bedriva sin ungdomsverksamhet. Föreningen har vid ett antal tillfällen uppvaktat kommunen i frågan.

Översiktsplanen för Ekängen–Roxtuna och Distorp-Gärstad pekar ut ett markområde beläget i anslutning till Ekängsskolan som lämpligt för idrottsanläggningar. Medel finns avsatta för att anlägga en 11-mannaplan med konstgräs.

Den förvärvade fastigheten överförs genom fastighetsreglering till en intilliggande kommunal fastighet. Markförvärvet kostar kommunen 2,2 miljoner kronor. Därefter tillkommer en årlig driftskostnad.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden: Bara hälften av livsmedelsbutikerna återvinner15.2.2018 13:17Pressmeddelande

Bara hälften av Linköpings största livsmedelsbutiker lever upp till kraven på utsortering och återvinning av avfall. Det visar en granskning som Miljökontoret gjort. Samtidigt visar deras granskning att mindre än 1 procent av Linköpings företag inom livsmedelssektorn gjorde allvarliga överträdelser förra året. Det är några av de ärenden som kommer upp på dagens nämndmöte.

Pressinbjudan: Två presskonferenser i Linköpings stadshus14.2.2018 11:36Pressmeddelande

Inbjudan till presskonferens inför bygg- och miljönämndens sammanträde Ordförande Gunnar Gustafsson (MP) informerar bland annat om nya förenklade bygglovsregler och tillsyn av företag inom livsmedelsbranschen. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.00 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen! Inbjudan till presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde Ordförande Jakob Björneke (S) tar upp verksamhetsberättelsen för 2017 och förändrade placeringsprinciper av elever. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.30 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum