Norrköpings kommun

Kommunen och polisen i Norrköping samverkar mot organiserad brottslighet

Dela

Norrköpings kommun och polisen i Norrköping har tillsammans tagit fram en metod i arbetet mot organiserad brottslighet. Operativ samverkan och gemensamma insatser ska göra det svårare att bedriva och etablera illegal verksamhet i Norrköping.

Kommunen och polisen i Norrköping har en lång tradition av samverkan i arbetet mot den organiserade brottsligheten i Norrköping. Under sommaren och hösten 2017 har kommunen och lokalpolisområdet tillsammans sett över möjligheterna kring samverkan mellan kommunens myndighetstillsyn, Räddningstjänsten och polisen för att nå längre i det arbetet. Det har lett till en modell för operativ samverkan med målet att kraftfullt försvåra eller förhindra att bedriva och etablera illegal verksamhet i Norrköping.

– Metoden är att vi tillsammans ska definiera en gemensam juridisk verktygslåda som tydligt klargör vilka åtgärder som respektive myndighetsaktör har lagstöd att utföra. Genom gemensamt planerade insatser utifrån en juridisk bredd kan vi därefter ingripa mot misstänkt brottslighet, säger Richard Tjernström, säkerhetschef på Norrköpings kommun.

I ett första skede kommer fokus att ligga på verksamheter som bedrivs eller planeras i lokaler utan de tillstånd som krävs, eller som inhyser kriminella nätverk där det finns misstankar om brottslig verksamhet. Det kan handla om lokaler där det serveras alkohol eller mat utan tillstånd eller i strid mot gällande bestämmelser. Användningen av lokalen måste också överensstämma med gällande detaljplan för området. Även fastighetsägaren kan i vissa fall misstänkas för brott eller omfattas av vitesförelägganden eller sanktionsavgifter, beroende på brottstyp.

– Polisen, räddningstjänst, inspektörer för miljö- och hälsoskydd, bygglov och alkohol från kommunen samt personal från andra myndigheter såsom Kronofogdemyndigheten och Skatteverket har tillsammans en bred juridisk palett för brottsbekämpning, säger Michael Lindquist, operativ koordinator för polisen i Norrköping.

– Kommunen och polisen har en tradition att samarbeta i olika typer av frågor och vi upplever att samarbetet är mycket gott. Vi arbetar oftast utefter en gemensam problembild och när vi sett att problemen med illegala verksamheter kopplade till lokaler har ökat, så har vi valt att samarbeta på just det här sättet, säger Peter Wahlberg, lokalpolisområdeschef i Norrköping.

Metoden för samverkan har redan testats. I december gjordes en gemensam insats som bland annat resulterade i rökförbud med stöd i Tobakslagen på tre olika adresser/lokaler i Norrköping med påföljande viten om 50 000 kronor varje gång förbudet överträds. En annan lokal fick utöver rökförbud också användningsförbud med vite om 50 000 kronor för varje form av aktivitet av föreningsverksamhet, offentlig sammankomst, nattklubb, barservering eller liknande.

– Organiserad brottslighet skapar stora samhällsproblem där vi som myndigheter måste arbeta tillsammans för att motverka dessa och skapa trygghet. I vår roll ingår också att se till så att det blir rättvis konkurrens. De kriminella åstadkommer genom sitt agerande svårigheter för seriösa entreprenörer genom att konkurrenssituationen blir osund. Bästa sättet att bekämpa organiserad brottslighet är att organisera oss mot de kriminella, säger Martin Andreae, kommundirektör i Norrköping.

För mer information kring samverkansmetoden och de juridiska verktygen, se bifogad pdf-fil längst ner på sidan. 

Kontaktpersoner:
Richard Tjernström
Titel: säkerhetschef Norrköpings kommun
Telefon: 0730-78 20 67

Michael Lindquist
Titel: operativ koordinator, polisen i Norrköping
Telefon: 010-566 58 15

________________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75

Nyckelord

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Let's create Norrköping! 
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag. 
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum