Uppsala kommun

Kommunen planerar stora satsningar på skolor och förskolor

Dela

Under onsdagen fattade kommunstyrelsen beslut om lokalförsörjningsplaner för den kommande tioårsperioden. Behovet av lokaler för olika kommunala verksamheter kommer öka kraftigt.

Behovet av lokaler för olika kommunala verksamheter ökar kommande år.   Bland annat inom den kommunala förskolan.
Behovet av lokaler för olika kommunala verksamheter ökar kommande år. Bland annat inom den kommunala förskolan.

- När Uppsala utvecklas ska vi bygga ett helt samhälle. Vi kommer behöva många förskolor, skolor och LSS-bostäder de kommande tio åren. Nu tar vi ett samlat grepp och investerar rejält i Uppsalas framtid, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet rör planer för bland annat skolor, förskolor, gruppbostäder, äldreboenden, lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur. Totalt handlar det om investeringar på nio miljarder kronor för den kommande tioårsperioden.

Nio miljarder kronor kommer investeras i lokaler för kommunala verksamheter under den kommande tioårsperioden. Merparten går till att bygga fler skolor och förskolor allt eftersom Uppsala växer.

Förskola och grundskola

Inom den kommunala förskolan tillkommer cirka 1200 platser under perioden 2021 till och med vårterminen 2025. Mellan 2026 och 2030 förutspås ytterligare 20 nya förskolor behövas. Dessutom ska tio moduluppställningar ersättas med permanenta förskolor enligt tidigare beslut.

Inom den kommunala grundskolan kommer cirka 2 200 nya platser att behöva etableras fram till och med 2025. Utöver de platser som tidigare beslutats innehåller planen fram till 2030 förslag om utbyggnation av en befintlig grundskola, nybyggnation av sex nya grundskolor (varav två ersätter befintliga). Dessutom ersätts ett nedbrunnet skolhus  på en grundskola.

Gymnasiet

Inom den kommunala gymnasieskolan sker utökning i befintliga lokaler och genom etappvis utökning i en ny gymnasieskola . Den första etappen kommer innebära 800 platser för kommunal gymnasieskola. Utöver detta kommer 1400 platser att hyras in .

Enligt tidigare beslut kommer även en permanent ersättning för moduluppställning för gymnasium och gymnasiesärskolan hanteras, men det blir först efter 2024/2025.

Gruppboenden

Behovet av LSS gruppbostäder för vuxna är fortsatt stort och fram till 2025 planeras 90 boendeplatser tillkomma (exklusive ramavtalade platser) . Behovet av ytterligare boendeplatser utreds.

Kostnaderna enligt planen fram till 2030:

6 403 miljoner kronor i investeringar i fastigheter

624 miljoner kronor i verksamhetsbunden investering

410 miljoner kronor i tillkommande hyreskostnader 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Behovet av lokaler för olika kommunala verksamheter ökar kommande år.   Bland annat inom den kommunala förskolan.
Behovet av lokaler för olika kommunala verksamheter ökar kommande år. Bland annat inom den kommunala förskolan.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum