Uppsala kommun

Kommunen sammanfattar 2020

Dela

2020 tvingade Uppsala kommun att tänka nytt. Kommunen ställde om verksamheter och hittade digitala lösningar. Trots pandemin höjdes skolresultaten i Uppsalas gymnasieskolor och sommarjobbsgarantin för elever i årskurs 9 infriades. Kommunen har även nått det ekonomiska resultatmålet för 2020.

Trots pandemin visar kommunen ett stabilt ekonomiskt resultat och har ytterligare stärkt sin ekonomiska ställning.
Trots pandemin visar kommunen ett stabilt ekonomiskt resultat och har ytterligare stärkt sin ekonomiska ställning.

– Krisen är inte över än men så här långt ska vi vara stolta över alla våra medarbetares hårda arbete. De har gjort allt för att skydda våra äldre från smittan, de har ställt om till distansundervisning i skolan och de har sett till att våra naturområden kan ta emot alla Uppsalabor som nu hittat ut i skogen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen visar ett stabilt ekonomiskt resultat och har ytterligare stärkt sin ekonomiska ställning. För femte året i rad redovisar kommunen ett positivt resultat. Resultatet är 345 miljoner kronor, när det har justerats för poster av engångskaraktär. Ökande demografiska utmaningar, stora välfärdsinvesteringar och osäkra ekonomiska förutsättningar utifrån covid-19 kräver en stabil ekonomisk grund.

– Pandemin har synliggjort brister i vår välfärd och den kommer lämna stora samhällsutmaningar efter sig. Vi har en äldreomsorg som uppenbart behöver stärkas och en arbetslöshet som ökar. Med detta resultat står vi redo för Återstart Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samlat överskott för nämnder och bolag
I resultatet ingår betydande positiva poster av engångskaraktär. Framför allt påverkades resultatet av höga generella statsbidrag och exploateringsintäkter och när dessa räknas är resultatet 979 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett samlat överskott, även om socialnämnden haft särskilda utmaningar. I bolagskoncernen skedde ett antal större fastighetsavyttringar under året som bidrar till ett samlat resultat om 1 589 miljoner kronor för hela kommunkoncernen. Detta har också lett till att kommunkoncernens låneskuld minskade under året.  

Tillsammans gör vi skillnad
Genom att arbeta tillsammans och hitta nya lösningar för att bedriva verksamheten kunde kommunen göra skillnad. Tillsammans skapades feriearbetsplatser till alla ungdomar i årskurs 9 som sökt sommarjobb. Medborgardialoger, samråd, kulturnatt och nationaldagsfirande genomfördes digitalt istället för fysiskt. VR-glasögon och surfplattor blev inslag i boenden för underhållning och för att underlätta brukarnas kontakter med närstående.

Trots skolans utmaningar med distansundervisning och hög sjukfrånvaro så ökade andelen avgångselever på de nationella programmen som tog examen för fjärde året i rad till 94,1% (93,7% 2019). Även den genomsnittliga betygspoängen ökade.

Kommunen kom överens med Röda Korset om att samordna frivilliginsatser till stöd för riskgrupper. Krisledningsnämnden beslutade om flera åtgärder för att mildra pandemins effekter på det lokala närings- och föreningslivet. Distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering infördes i centrala Uppsala.

Kommunfullmäktige 26 april
Uppsala kommuns årsredovisning och bokslut ska antas av kommunfullmäktige 26 april.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Trots pandemin visar kommunen ett stabilt ekonomiskt resultat och har ytterligare stärkt sin ekonomiska ställning.
Trots pandemin visar kommunen ett stabilt ekonomiskt resultat och har ytterligare stärkt sin ekonomiska ställning.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer24.11.2021 14:01:59 CET | Pressmeddelande

Idag har kommunstyrelsen fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Imorgon, den 25:e november är den av FN utsedda internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag då människor världen över engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet genom att lysa upp kända byggnader i orange, något som också kommer ske i Uppsala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum