Umeå kommun

Kommunen stöttar ”Botniska korridoren”

Dela

Umeå kommun bidrar med nära 257 000 kronor från utvecklingsanslaget till Norrtåg AB:s projekt Botniska korridoren 2019–2022. Det ska stärka och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa och knyta ihop norra Skandinavien med en utbyggd och väl fungerande järnväg.

– Säkra och effektiva järnvägstransporter ger tillgång till nya marknader, det är bra för Umeå och tillväxten. Det kan också innebära fler och bättre persontransporter med tåg och sammantaget ett plus för miljö och klimat, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Projektets mål:

  • Botniska korridoren med godstrafik genom Bergslagen, längs Malmbanan och anslutande järnvägar blir en del av EU:s stomnät.
  • Gemensamt förslag från norra Sverige till ny TEN-T-förordning från 2023; att regeringen i nationell transportplan 2022–2033 fastställer en plan för att bygga ut järnvägen i norra Sverige.
  • Arbete för utveckling av transportsystem blir mer jämnt fördelat mellan könen, till exempel genom att delta i nätverken Jämställd transportsektor och Women in transport.

Botniska korridoren är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Örebro län. Kommuner, länsstyrelser och andra aktörer deltar också, beroende på uppgift och möjlighet. Medfinansieringen motsvarar totalt 7,7 miljoner kronor.

TEN-T: Trans-European Transport Network är ett stort EU-projekt som främjar infrastruktur och transport i EU genom att planera och tillgodose behov av vägar, järnvägar, vattenvägar med mera.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Peter Juneblad
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum