Norrköpings kommun

Kommunen träffade vägföreningar under ett informationsmöte

Dela

Under onsdagen träffade politiker från samhällplaneringsnämnden och tekniska nämnden samt tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret flera representanter från vägföreningar för att informera om kommunens arbete med vägföreningar.

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun

Bakgrunden är att kommunfullmäktige beslutade 2009 om ett kommunalt övertagande av vägar där väghållaren är en samfällighet, alltså en vägförening, och där föreningen ansökt om ett övertagande. Flera utredningar och även ett pilotprojekt i Norsholm har genomförts och efter redovisning av pilotprojektet beslutade kommunfullmäktige om ett uppdrag att föreslå alternativ för det fortsatta arbetet. Under mötet var det dessa alternativ som presenterades, fullt kommunalt övertagande av vägar eller inget övertagande, varav det som handlar om att kommunen inte övertar vägar är det som föreslås till politiken.

Förslagen grundar sig i tre delar; huvudmannaskap, belysning och bidrag.
– Vi har tagit emot förslagen från kontoret. Nu vill vi informera de berörda och lyssna in synpunkter från vägföreningar och övriga partier för att få fram ett så bra underlag som möjligt att arbeta utifrån, säger Reidar Svedahl (L), samhällsplaneringsnämndens ordförande.

Under informationsmötet diskuterades de olika alternativen samt vad de skulle innebära. Vägföreningar har möjlighet att själva bestämma vilken standard deras vägar ska hålla medan kommunens vägar kräver en viss standard. Vid ett kommunalt övertagande av vägar krävs dels en översyn och dels en standardhöjning för att uppnå kraven. Det skulle bli både kostsamt och tidskrävande för både kommunen och vägföreningarna och svårt att prioritera.
Alternativet som innebär att föreningarna fortsätter att ha ansvar för sina vägar och det arbete som är förenat med det, är det förslag som nu läggs fram för beslut. Det innebär också att utbetalning av kommunala bidrag till vägföreningarna ska avslutas för att underlätta för tekniska nämnden att möta kommunfullmäktiges uppdrag om en budget i balans år 2020.

En fråga om ansvar för vägbelysning i föreningar har dykt upp under året i samband med att E.on vädersäkrar sitt elnät. Vissa delar av E.ons elnätsanläggning, som nu ska markförläggas, bär även upp en vägbelysning. Vem som ansvarar för den behöver nu klarläggas. Eftersom vägbelysning räknas som en väganordning enligt väglagen är det mycket lämpligt att ansvaret för väg och belysning ligger på samma part. För att möta kommunfullmäktiges uppdrag om budget i balans föreslås att kommunen inte tar på sig något ansvar för belysningsanläggningar i vägföreningar utan att ansvaret ska ingå i vägföreningen.
– Kontorets förslag innebär en tydligare ansvarsfördelning och är ett sätt att uppnå de uppdrag som kommunfullmäktige gett, säger Olof Carlsson, avdelningschef drift och underhåll, samhällsbyggnadskontoret.

Förslagen diskuterades under informationsmötet för att ge vägföreningarna en möjlighet att kommentera och diskutera förslaget innan beslut fattas i nämnd och kommunfullmäktige.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: samhällsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 072-583 69 69

Åsa Sköldestig (S)
Titel: förste vice ordförande tekniska nämnden
Telefon: 072-589 62 20

Olof Carlsson
Titel: avdelningschef drift och underhåll, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 33 39

_________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 072-584 55 69

Bilder

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Väcker nyfikenhet för Norrköping9.7.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Näringslivet i Norrköping har stått inför stora utmaningar under våren. Pandemin har begränsat företagarnas möjligheter till tillväxt och utveckling. Norrköpings kommun arbetar med flera delar för att stötta näringslivet. I dagarna har en infopunkt placerats vid Kolmårdens djurpark där fyra feriearbetare och personal från kontaktcenter finns behjälpliga för att berätta om Norrköping. Syftet är att väcka intresset för Norrköping och stärka besöksnäringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum