Linköpings kommun

Kommunen undersöker mark i Berg

Dela

Linköpings kommun kommer att genomföra ytterligare markundersökningar i samband med att en detaljplan tas fram för ett område öster om Stjärnorpsvägen i Berg. Redan gjorda markundersökningar visar på förhöjda halter av markradon och även på förekomst av olika tungmetaller i jorden. Ämnena finns i marken av naturliga orsaker.

I samband med pågående planarbete i Berg inför eventuell nybyggnation, har en geoteknisk undersökning genomförts både öster och väster om Stjärnorpsvägen.

Undersökningen visar på förhöjda halter av markradon och även på förekomst av olika tungmetaller i jorden, främst arsenik och kadmium. Värdena är naturligt betingade och kommer från berggrunden som består av alunskiffer. Det är alltså inga föroreningar som människor har orsakat.

Det finns inga akuta risker för de som bor i området. För att få en tydligare bild av utbredningen, kommer ytterligare undersökningar att genomföras i området. Miljökontoret kommer tillsammans med Arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset att ta fram en riskanalys med eventuella rekommendationer.

Den geotekniska undersökningen som har genomförts bygger på borrade prover inom ett begränsat område. Den fortsatta undersökningen ska genomföras närmare markytan.

Parallellt med undersökningen fortsätter arbetet med detaljplanen. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för eventuella åtgärder för att sänka halterna av ämnena vid markytan.

Boende som bor i närheten av det undersökta området har informerats av kommunen i ett brev om de gjorda och förestående undersökningarna av marken.

Information läggs löpande ut på linkoping.se. Se bifogad länk nedan.

För ytterligare information kontakta:Reidar Danielsson, miljöchef, 013-20 67 47 eller Dag Johansson, detaljplanechef 013-20 64 54.

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Länkar

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum