Umeå kommun

Kommunen vill att Norrbotniabanan dras centralt förbi Sävar

Dela

Kommunstyrelsens planeringsutskott lämnar svar till Trafikverket att ”nya linje central” är det bästa alternativet när Norrbotniabanan ska dras förbi Sävar. Under våren har Trafikverket genomfört ett andra samråd i planeringen av sträckan Dåva-Gryssjön.

– Vi ser att central dragning har bäst förutsättningar att gynna Sävar, det ger bland annat bra koppling till centrum, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

Trafikverket, som tidigare förordade sydlig dragning, gjorde ett omtag i planeringsprocessen efter inkomna synpunkter från det första samrådet och diskussioner med bland annat Skogforsk och Norra Skogsägarna. Sedan dess har planeringsförutsättningarna ändrats:

  • Persontågsstation och mötesstation byggs enligt förslag på skilda platser. Det innebär att det går att bygga en kortare och mer anpassad station för persontåg i centrala Sävar.
  • ”Nya linje central” har bättre anpassats efter E4:an och det ger positiva följdeffekter.

Nytt förslag för central dragning ger

  • mindre ingrepp på/färre passager över E4:an jämfört med sydlig dragning
  • mindre påverkan och buller, till exempel för Sävar skola och närliggande fastigheter
  • bättre utveckling av Sävar, till exempel med resecentrum nära service och utbud
  • lägre profil, bättre anpassning till befintlig infrastruktur och mindre påverkan på landskapsbilden
  • bättre förutsättningar för ett framtida industrispår från Sävar såg.

Planeringsarbetet är fortfarande på övergripande nivå och ett flertal frågor återstår att utreda, bland annat att utvärdera olika lägen för ett framtida resecentrum.

– Det är viktigt att Umeå kommun och Trafikverket tillsammans arbetar fram lösningar för helheten och lägger stor vikt vid funktion och utformning, säger Janet Ågren.

Mer information:

Handlingar för kommunstyrelsens planeringsutskott finns via www.umea.se/handlingar (tillfällig publicering).

Janet Ågren (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 13 36
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum