Uppsala kommun

Kommunens jämställdhetsarbete visar resultat

Dela

Könsfördelningen på fritidsgårdarna blir allt jämnare, fler tonårstjejer engagerar sig i idrottsföreningar och fler och fler utrikes födda kvinnor tar del av kommunens arbetsmarknadsinsatser. Detta är några av de framsteg som redovisas i kommunens jämställdhetsbokslut.

Att erbjuda verksamhet riktad till enbart tjejer och att ordna aktiviteter i direkt anslutning till skoldagen har visat sig ge resultat. Det visar Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut.
Att erbjuda verksamhet riktad till enbart tjejer och att ordna aktiviteter i direkt anslutning till skoldagen har visat sig ge resultat. Det visar Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut.

- Årets rapport visar på det goda arbete vi gör men lyfter även upp de utmaningar som vi behöver ta tag i för att säkra lika villkor och likvärdiga möjligheter för invånarna i Uppsala. Kommunen har en viktig roll i att härdigt fortsätta främja och lyfta fram jämställdhetsarbetet i vårt samhälle. Vårt lokala arbete har betydelse. Vi vill ha ett Uppsala för alla, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L) och ordförande i jämställdhetsrådet.

FritidUppsala har i många år arbetat aktivt med att erbjuda attraktiva och trygga miljöer för barn och unga. Att erbjuda verksamhet riktad till enbart tjejer och att ordna aktiviteter i direkt anslutning till skoldagen har visat sig ge resultat. Nu väljer fler tjejer att komma till fritidsgårdarna.

För att främja jämställd och jämlik idrott har Uppsala kommun bland annat utbildat idrottsföreningar i normkritik och jämställdhet och analyserat hur kommunen fördelar sinaresurser mellan kvinno- och mansdominerade idrotter.

Även kommunens insatser för att stärka utrikes födda kvinnor, till exempel inom ramen för utbildnings- och jobbcentrum med vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsverksamhet, har visat resultat. Att stärka denna grupp ytterligare lyfts som en av de tre viktigaste slutsatserna i uppföljningen för att stärka jämställdheten i Uppsala.

En annan slutsats betonar vikten av att kommunen fortsätter förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kvinnodominerade yrkesområden.När behov av omsorg och utbildning ökar, samtidigt som resurser till välfärden minskar, riskerar det att ske på bekostnad av kvinnors hälsa och ekonomi, något som blir extra tydligt nu under pågående pandemi.

Den tredje slutsatsen handlar om att ungas, framför allt flickors och hbtq-personers ohälsa, behöver hanteras och förebyggas. Flickors välmående har gradvis försämrats under ett flertal år och förväntas blir ännu sämre i kölvattnet av coronakrisen.

Du kan läsa mer om vilka jämställdhetsutmaningar vi har i Uppsala och hur kommunen arbetar med dessa i jämställdhetsbokslutet för år 2019.

Kontakter

Bilder

Att erbjuda verksamhet riktad till enbart tjejer och att ordna aktiviteter i direkt anslutning till skoldagen har visat sig ge resultat. Det visar Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut.
Att erbjuda verksamhet riktad till enbart tjejer och att ordna aktiviteter i direkt anslutning till skoldagen har visat sig ge resultat. Det visar Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 10:32:35 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum