Jönköpings kommun

Kommunens klimat- och miljöarbete får högt betyg

Dela

Jönköpings kommun är en trygg kommun att leva och bo i och möjligheterna till arbete och utbildning är bra. Även kommunens arbete för klimat och miljö får högt betyg. Det visar statistikmyndigheten SCB:s senaste medborgarundersökning.

Under hösten har SCB genomfört en medborgarundersökning i samarbete med kommunen där 1600 slumpvis utvalda kommuninvånare fått chansen att tycka till om vår kommun i områden som skola, omsorg, boende, trygghet, klimat och så vidare.

Övergripande bra resultat
Undersökningen, där Jönköpings kommun deltar vartannat år, består av en enkät som nu besvarats av 591 kommuninvånare i åldern 18 år och uppåt. Enkäten innehåller 128 frågor och i majoriteten av dessa ligger Jönköpings kommuns resultat över riksgenomsnittet.

Övergripande visar resultatet att kommuninvånarna tycker att Jönköpings kommun är en mycket bra kommun att leva och bo i och att det finns goda möjligheter att bo nära sitt arbete och att studera eftergymnasialt. Renhållning, skötsel och trygghet i den offentliga miljön får överlag också bra betyg, men i några av frågorna som rör just trygghet i samhället ligger resultaten på en lägre nivå för kvinnor än för män.

- Det är glädjande att så många är positiva till Jönköping som en plats att leva och bo i. Jag vill särskilt lyfta fram nöjdheten med möjligheterna till utbildning som är viktigt vid val av bostadsort och framför allt ger barn och unga goda förutsättningar för framtiden, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Utbildning, kultur och miljö sticker ut
Det finns ett par områden och specifika frågor där Jönköpings kommun ligger signifikant högre än riket. De frågor som rör skola och omsorg får bra betyg men det är främst gymnasieskolan som sticker ut med ett riktigt högt resultat.   

I samtliga frågor som rör klimat och miljö är resultatet signifikant högre än rikssnittet. Där finns frågor med som rör möjligheten att kunna återvinna sitt avfall, men också kommunens arbete för att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Andra områden som får högt betyg är kultur och mötesplatser, där kommuninvånarna är extra nöjda med utbudet av lekplatser och parker. Men det lokala kultur- och nöjeslivet samt kommunens arbete för att främja det, sticker också ut.

Frågor med lägre resultat
När det gäller frågor som rör kommuninvånarnas möjligheter att påverka de kommunala verksamheterna och besluten samt information vid större förändringar ligger resultaten överlag på lägre nivåer, både för Jönköpings kommun och i riket som helhet. I dessa frågor ligger vi dessutom något lägre än rikssnittet. Vad som också får ett sämre betyg är möjligheten att på ett enkelt sätt transportera sig med bil.

För mer statistik om hur kommunerna har svarat i undersökningen. https://www.scb.se/medborgarundersokningen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 13 000 medarbetare för att ge våra 144 699 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

Köp av fastigheter på Mariebo tas upp i Tekniska nämnden18.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Jönköpings kommun avser att köpa sju förorenade fastigheter, som sedan ska rivas, i bostadsområdet Mariebo. Det görs inom ramen för ett projekt som leds av statliga SGU och syftar till att föroreningarna från en gammal kemtvätt ska kunna saneras. Tekniska nämnden ska nu ta ställning till förslaget om köp av fastigheter, som för kommunens del kan komma att uppgå till cirka 15 miljoner kronor efter att statsbidrag från Naturvårdsverket betalats ut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum