Umeå kommun

Kommunens miljömål på väg mot beslut

Dela

Kommunstyrelsen i Umeå kommun har antagit kommunens lokala miljömål och påbörjar nu arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Debatt och ett slutgiltigt beslut om de lokala miljömålen väntas från kommunfullmäktige i slutet av februari.

– Klimatet är som bekant en ödesfråga. De nya miljömålen i Umeå kommun ska både bidra till måluppfyllelse av de nationella miljömålen och av de globala hållbarhetsmålen, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

För att nå målsättningarna ska de lokala miljömålen vara vägledande för kommunens samtliga verksamheter och bolag, och för alla som verkar i Umeå. Remissinstanser i arbetet med miljömålen har bland annat varit kommunala nämnder och bolag, politiska partier, universitet, samverkanskommuner, olika myndigheter, organisationer och föreningar.

Remissvaren har resulterat i ett antal förändringar jämfört med det ursprungliga förslaget. Det handlar bland annat om olika redaktionella ändringar, förtydliganden i texterna, tillägg av nulägesbeskrivningar, med mera.

– En viktig förändring är att texten till klimatmålen har förtydligats och att det i klimatavsnittet även beskrivs i vilken takt olika åtgärder behöver genomföras så att kommunen arbetar i enlighet med Parisavtalet, säger Janet Ågren. 

Debatt och ett slutgiltigt beslut om kommunens miljömål kommer att fattas i kommunfullmäktige den 24 februari.

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum