Håll Sverige Rent

Kommuner i Jönköpings län har låg kunskap om nedskräpningen

Dela

Ingen kommun i Jönköpings län vet hur mycket som skräp som slängs utanför papperskorgarna och som riskerar att hamna i vattendrag och hav. Detta trots att kommunerna bör ha koll på nedskräpningen för att kunna följa Naturvårdsverkets föreskrifter. Det visar Håll Sverige Rents årliga kommunenkät.

– Plastskräpet fyller våra hav och är en av vår tids värsta miljökatastrofer. För att kunna minska nedskräpningen behöver vi veta var skräpet finns och varifrån det kommer. Nu måste kommunerna ta reda på mer om nedskräpningen, till exempel genom att mäta skräpet, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Alla svenska kommuner ska enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ha både mål och åtgärder i sina avfallsplaner för att minska nedskräpningen. Men många kommuner i länet har liten eller ingen kunskap om hur stort problemet med nedskräpning är och var det skräpas ner – trots att det är en förutsättning för att kunna sätta upp mål.

I Jönköpings län uppger 2 av de 6 kommuner som svarat på Håll Sverige Rents enkät att de har mål och åtgärder. Ingen kommun har endast åtgärder och ingen har satt upp enbart mål. Ingen har räknat på vad nedskräpningen kostar kommunen och skattebetalarna. Ingen av de som svarat har mätt nedskräpningen.

– Att arbeta förebyggande mot nedskräpning kan också minska kommunernas kostnader. Nedskräpningen i Sverige kostar omkring två miljarder varje år, pengar som skulle kunna gå till så mycket annat, säger Johanna Ragnartz.

Sett till hela landet uppger 46 procent av de kommuner som svarat att de har både mål och åtgärder mot nedskräpning. Det är en marginell ökning från fjolårets siffra på 42 procent. Bara 19 procent av de svarande kommunerna har på något sätt mätt nedskräpningen under det senaste året.

Naturvårdsverkets föreskrifter från den 1 maj 2017 anger att kommunernas avfallsplaner ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning. Om avfallsplanen är antagen innan det datumet måste den uppdateras senast fyra år från det att den beslutades för att inkludera sådana mål och åtgärder.

Om Håll Sverige Rents kommunenkät
Enkäten genomförs en gång per år och utgör underlag till Håll Sverige Rents Kommunindex, som i sin tur ligger till grund för utmärkelsen årets Håll Sverige Rent-kommun. Årets vinnare presenteras på Håll Sverige Rents konferens den 20 november.

Enkäten skickades ut till samtliga 290 kommuner i Sverige, och 157 kommuner svarade. Det motsvarar en svarsfrekvens om 54 procent. Undersökningen genomfördes under perioden 11 oktober till 12 november 2018.


För mer information:
Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent, telefon 076-941 01 89
Stefan Hållberg, områdesansvarig kommun, telefon 073 - 699 04 16

Fotnot: Frågorna som ställdes var i sin helhet 1) Har din kommun mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen? 2) Finns det en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpningen i kommunen? Med det avser vi kostnader för omhändertagande av det skräp som hamnar utanför papperskorgen samt i skog och mark. 3) Har kommunen under det senaste året genomfört någon typ av mätning av nedskräpningen, som exempelvis skräpmätning eller attitydundersökning.


Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent
Rosterigränd 4
117 61 Stockholm

08-505 263 00http://www.hållsverigerent.se

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse. Vi har 90-konto och är därmed en del av Svensk insamlingskontroll.

Facebook

Twitter

Instagram

Följ Håll Sverige Rent

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Håll Sverige Rent

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum