A Non Smoking Generation

Kommuner i kö för att ta hjälp av A Non Smoking Generation

Dela

En av tre gymnasieelever röker och många av landets skolor är en riskmiljö. För att råda bot på detta startar nu A Non Smoking Generation projektet Tobaksfri skoltid NU! i kommuner runt om i landet. Unikt är att det skapar ett solidariskt engagemang bland unga, snarare än förbud och pekpinnar.

Programmet är ett pilotprojekt där fyra utvalda kommuner - Norrköping, Katrineholm, Säffle och Bollnäs - i ett första steg får chansen att införa tobaksfri skoltid med hjälp av A Non Smoking Generation. Dessa kommuner kan sedan agera både förebilder och erfarenhetsstöd för de kommuner och skolor som också vill införa tobaksfri skoltid.

Tobaksfri skoltid innebär att man avstår både rökning och snusning under all skoltid, oavsett var man är eller vad man gör. Det innefattar alltså undervisningstid, raster, studiebesök och praktik utanför skolområdet och det gäller både elever och skolpersonal.

– Vi har lång erfarenhet av att möta unga människor och vi har sett vad som fungerar och vad som inte gör det, säger Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation. I våra tidigare projekt har vi sett skolor som lyckas halvera antalet tobaksdebuter bland eleverna.

Mängder av larmrapporter runt om i landet visar på att rökningen på skolgårdarna trots lagförbudet fortfarande är ett stort problem. Till starten av projektet var det 26 kommuner som ansökte om att få delta.

– Vi vill självklart hjälpa fler kommuner redan i den här första omgången, och därför ser vi nu på möjligheterna att engagera näringslivet för att kunna jobba bredare och nå ännu större effekt, säger Helen Stjerna.

Tobaksfri skoltid handlar om att skapa en skyddande miljö och skoltid för barnen. För att lyckas med det krävs samverkan mellan kommunen och skolan, lärare, föräldrar och elever.

– Att göra tobaksbruk till en ordningsfråga hjälper inte elever att känna sig trygga och tobaksfria säger Niklas Odén, program- och metodansvarig för Tobaksfri Skoltid NU på A Non Smoking Generation. För att lyckas med det krävs att alla i skolan engageras i arbetet, inte minst eleverna själva. Då blir det en fråga om hur man kan stödja varandra att förbli tobaksfria. På så vis uppfattas det heller inte som rebelliskt att röka eller snusa – bara osolidariskt.

För mer information
Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation, 0733-393 644

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomarsjälva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsatobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

Nyckelord

Kontakter

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Stiftelsen En Rökfri Generation

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

 

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum