Majblommans Riksförbund

Kommuner måste ta ansvar för barns sommarlov

Dela

Vart fjärde barn i Sverige tillbringar minst en vecka under skollovet med en annan vuxen än sina föräldrar och 10 procent av barn i åldrarna 5 till 16 år har spenderat minst en vecka på skollovet på egen hand. Det visar Majblommans Sommarlovsrapport 2017 som är gjord tillsammans med Sifo där föräldrar intervjuats om barns villkor när skolan har stängt. Rapporten baseras även på en digital frågeenkät som skickats till Sveriges samtliga kommuner.

Med lov är allt kul. Det dåliga är bara att allt kostar och ens föräldrar måste jobba vissa dagar.
 

Barn i Sverige har skollov under 16 veckor varje år där sommarlovet är den längsta perioden med hela tio veckor. Samtidigt har föräldrar med anställning i regel fem veckors semester per år. Majblommans rapport visar att 22 procent av de tillfrågade föräldrarna upplever sommarlovsplaneringen problematisk. Att få ihop ett tryggt och meningsfullt sommarlov för sitt barn är för många föräldrar en svår ekvation att lösa, men inte omöjlig om kommunerna tar sitt ansvar och följer skollagen fullt ut menar Majblomman.

Vår samhällsstruktur bygger på att de allra flesta föräldrar arbetar. Det ger skatteintäkter till kommunerna varför det är rimligt att underlätta för föräldrar istället för att skapa oro och problem.

- Att den kommunala verksamheten upphör eller minskar under skolloven ligger inte i linje med den svenska skollagen, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

Enbart 15 procent av kommunerna i undersökningen erbjuder fritids som vanligt under hela sommarlovet och 84 procent uppger att de håller öppet men att vissa enheter stängs. När fritids och förskola stänger eller minskar verksamheten under skolloven drabbas alla barn, men det är de barn som har det tuffast i sin vardag som drabbas hårdast. Inte minst ensamstående föräldrar, med låg inkomst och ont om tid, får svårt att kompensera för kommunal verksamhet som till vardags betyder stabilitet och stimulans för barnen.

Rapporten visar att det uppstår en klyfta mellan barn på sommarlovet då förutsättningarna för att genomföra olika aktiviteter och sysselsättningar ofta är en kostnadsfråga. 7 procent av föräldrarna spenderar mellan 0 – 2 000 kronor på aktiviteter medan 12 procent uppger att de lägger betydligt mer än så: från 15 000 till 100 000 kronor.

För att förändra situationen krävs det att beslutsfattare är medvetna om och strävar efter att föra upp dialogen om barns rättigheter och villkor på agendan. Rapporten visar dock att en minoritet för en dialog om detta på högsta politiska nivå.

- Den låga andel, 18 procent, som diskuterar sitt ansvar för barnen även under skolloven är ett problem eftersom avsaknaden av strategier och mål drabbar barn som behöver stöd. Det är viktigt att kommuner för upp detta till högsta politiska nivå och utvecklar snarare än avvecklar sina kommunala verksamheter för barn under loven. Det är dags att låta föräldrar släppa detta ansvar för mer än de veckor de har semester, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

Rapporten finns att ladda ner här.

Välkommen med frågor till:

Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund
Telefon 070 699 45 61
E-post: lena.holm@majblomman.se

Liv Landell Major, pressekreterare, Majblommans Riksförbund
Telefon: 0708 742 713
E-post: liv.landell@majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Majblommans Riksförbund
Majblommans RiksförbundMajblomman - Alla barns blomma

Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Följ Majblommans Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Majblommans Riksförbund

​Ny generalsekreterare för Majblommans Riksförbund18.12.2017 09:00Pressmeddelande

Tove Lindahl Greve blir ny generalsekreterare för Majblommans Riksförbund. Foto: Lisa Barryd Tove Lindahl Greve har utsetts till ny generalsekreterare för Majblommans riksförbund. Tove kommer senast från tjänsten som verksamhetschef för organisationen Ung Cancer. Hon har tidigare varit anställd på Rikspolisstyrelsen och Migrationsverket samt engagerad i Barncancerfondens nationella och lokala styrelser. Tove kommer att rapportera till Majblommans riksförbunds styrelse. - Majblomman är Sveriges äldsta barnrättsorganisation och har sedan 1907 varit ett stöd till barn som lever i utsatthet. Arbetet som generalsekreterare innebär både ansvar för att driva riksförbundets kansli och skapa goda förutsättningar för de över 600 lokalföreningar ute i landet som Majblomman består av. Tove har gedigen erfarenhet från både ideell och offentlig verksamhet vilket är avgörande för att förstå Majblommans uppdrag och roll. Hon har även visat resultat inom verksamhetsutveckling och kommer att bidra till

Barns rättigheter måste få större plats på agendan Majblommans kommunrapport27.10.2017 07:00Pressmeddelande

Varje år ger Majblomman ut en rapport som uppmärksammar hur svenska kommuner tar till vara barns rättigheter. Bakom vår kommunrapport ligger en rikstäckande enkät om barns villkor i skolan och på fritiden. 2017 kan vi med hjälp av kommunrapporten konstatera: att 23 procent av kommunerna saknar riktlinjer för medhavd matsäck, vilket i praktiken betyder att skolbarn själva bekostar sin lunch på studieresor och utflykter. I många fall handlar det om otillåtna avgifter enligt skollagen. Bland de kommuner som har riktlinjer för matsäck kan nämnas Alvesta, Ekerö, Habo, Kalmar, Mariestad, Sollefteå, Tibro, Västerås och Örebro. Siffror för samtliga medverkande kommuner i enkäten bifogas. att en majoritet om 59 procent av kommunerna inte erbjuder barn kostnadsfri kollektivtrafik, varken på skol- eller fritid. Endast 7 procent kostar på sina allra yngsta medborgare denna möjlighet, som är extra värdefull för barn i ekonomisk utsatthet. De kommuner som svarat att de erbjuder alla barn kostnadsfri

Botkyrka bäst på barns rättigheter enligt Majblomman27.10.2017 07:00Pressmeddelande

Foto Lisa Barryd 2017 går utmärkelsen Årets MajKommun till Botkyrka, som sedan länge arbetar medvetet och energiskt på bred front för att inkludera alla barn i gemenskapen i skolan såväl som på fritiden. Kommunen har fattat beslut om att betrakta barnkonventionen som ”botkyrkalag”, och enkommunal barnombudsman finns på plats sedan många år. BO är en viktig kraft i kommunens arbete med att införliva barnkonventionen i hela organisationens dagliga arbete. Botkyrka har nolltolerans mot kostnader i skolan och använder sig sedan drygt tre år tillbaka av en konkret modell för att få alla skolor att leva upp till detta. Enligt beslut i utbildningsnämnden får varje skola ett öronmärkt, generöst bidrag att använda till sådant som annars tenderar att åläggas eleverna. Typiska exempel är krav på utflyktsmat hemifrån, skolreseavgifter eller daglig fruktstund. Om det visar sig att en skola trots det kommunala stödet har tagit ut elevkostnader riskerar skolan att bidraget att dras in. Upplägget kräv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum