Majblommans Riksförbund

Kommuner måste ta ansvar för barns sommarlov

Dela

Vart fjärde barn i Sverige tillbringar minst en vecka under skollovet med en annan vuxen än sina föräldrar och 10 procent av barn i åldrarna 5 till 16 år har spenderat minst en vecka på skollovet på egen hand. Det visar Majblommans Sommarlovsrapport 2017 som är gjord tillsammans med Sifo där föräldrar intervjuats om barns villkor när skolan har stängt. Rapporten baseras även på en digital frågeenkät som skickats till Sveriges samtliga kommuner.

Med lov är allt kul. Det dåliga är bara att allt kostar och ens föräldrar måste jobba vissa dagar.
 

Barn i Sverige har skollov under 16 veckor varje år där sommarlovet är den längsta perioden med hela tio veckor. Samtidigt har föräldrar med anställning i regel fem veckors semester per år. Majblommans rapport visar att 22 procent av de tillfrågade föräldrarna upplever sommarlovsplaneringen problematisk. Att få ihop ett tryggt och meningsfullt sommarlov för sitt barn är för många föräldrar en svår ekvation att lösa, men inte omöjlig om kommunerna tar sitt ansvar och följer skollagen fullt ut menar Majblomman.

Vår samhällsstruktur bygger på att de allra flesta föräldrar arbetar. Det ger skatteintäkter till kommunerna varför det är rimligt att underlätta för föräldrar istället för att skapa oro och problem.

- Att den kommunala verksamheten upphör eller minskar under skolloven ligger inte i linje med den svenska skollagen, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

Enbart 15 procent av kommunerna i undersökningen erbjuder fritids som vanligt under hela sommarlovet och 84 procent uppger att de håller öppet men att vissa enheter stängs. När fritids och förskola stänger eller minskar verksamheten under skolloven drabbas alla barn, men det är de barn som har det tuffast i sin vardag som drabbas hårdast. Inte minst ensamstående föräldrar, med låg inkomst och ont om tid, får svårt att kompensera för kommunal verksamhet som till vardags betyder stabilitet och stimulans för barnen.

Rapporten visar att det uppstår en klyfta mellan barn på sommarlovet då förutsättningarna för att genomföra olika aktiviteter och sysselsättningar ofta är en kostnadsfråga. 7 procent av föräldrarna spenderar mellan 0 – 2 000 kronor på aktiviteter medan 12 procent uppger att de lägger betydligt mer än så: från 15 000 till 100 000 kronor.

För att förändra situationen krävs det att beslutsfattare är medvetna om och strävar efter att föra upp dialogen om barns rättigheter och villkor på agendan. Rapporten visar dock att en minoritet för en dialog om detta på högsta politiska nivå.

- Den låga andel, 18 procent, som diskuterar sitt ansvar för barnen även under skolloven är ett problem eftersom avsaknaden av strategier och mål drabbar barn som behöver stöd. Det är viktigt att kommuner för upp detta till högsta politiska nivå och utvecklar snarare än avvecklar sina kommunala verksamheter för barn under loven. Det är dags att låta föräldrar släppa detta ansvar för mer än de veckor de har semester, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

Rapporten finns att ladda ner här.

Välkommen med frågor till:

Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund
Telefon 070 699 45 61
E-post: lena.holm@majblomman.se

Liv Landell Major, pressekreterare, Majblommans Riksförbund
Telefon: 0708 742 713
E-post: liv.landell@majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Majblommans Riksförbund
Majblommans Riksförbund
Kungsgatan 28
411 19 Göteborg

031-606890http://www.majblomman.se

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner. 

Följ Majblommans Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Majblommans Riksförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum