Brå

Kommuner och regioner saknar ofta metoder för att upptäcka allvarlig välfärdsbrottslighet

Dela

Kommuner och regioner köper sedan 1990-talet in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. De kontrollsystem som finns missar ofta den grova brottsligheten. Tillståndsplikt och bättre uppföljning behövs för att komma åt välfärdsbrotten. Det visar en ny rapport som Brå publicerar idag.

– Den mest effektiva åtgärden mot välfärdsbrott är att aldrig ge oseriösa aktörer tillträde till marknaden. Men det krävs också bättre uppföljning av de aktörer som är inne i systemet. Idag sträcker sig sällan kommunernas och regionernas uppföljning längre än till att hantera kraftiga avvikelser och uppenbara felaktigheter, säger Henrik Angerbrandt, utredare på Brå.

Brås rapport är den första som granskar felaktiga utbetalningar från kommuner och regioner till företag och föreningar. Det handlar om tjänster för över 150 miljarder årligen och omfattar en stor bredd av verksamheter, som vård, äldreomsorg, utbildning och barnomsorg. Rapporten undersöker också föreningsbidrag. Rapporten visar på stora skillnader mellan olika kommuner och regioner, både i hur mycket tjänster som köps in, och hur uppföljning och kontroller sker. Oavsett metoder har de dock svårt att identifiera brottsliga aktörer som är verksamma inom välfärden.

Varje kommun och region organiserar sin egen marknad för att köpa in välfärdstjänster. Det innebär att oseriösa företag och föreningar kan ha verksamhet på flera håll i landet, och att det därför kan röra sig om stora belopp.

– Välfärdsbrottsligheten drabbar inte bara kommuner och regioner ekonomiskt. Det handlar också om enskilda personer som drabbas genom att de dels får mindre hjälp än de behöver, dels blir utsatta för undermålig, alternativt direkt skadlig, vård och omsorg, säger Johanna Skinnari, utredare på Brå.

I rapporten föreslår Brå en rad åtgärder för att komma åt välfärdsbrotten i kommuner och regioner, bland annat:

  • Släpp inte in oseriösa aktörer på marknaden. Tillståndsplikt för fler verksamheter är ett effektivt sätt att hindra olämpliga företag. Kommuner och regioner kan också specificera tydliga villkor för att stänga ute olämpliga föreningar från bidrag.
  • Öka incitamenten för kommuner och regioner att agera. Väsentligt fler bör öka resurserna för uppföljningsverksamheten så att den har kapacitet att följa upp avtal och villkor.
  • Uppföljningen behöver bli bättre. Kommuner och regioner behöver bland annat stärka sin kompetens för att tolka uppgifter och dokument som visar företags och föreningars ekonomiska förhållanden.

Hela rapporten Välfärdsbrott mot kommuner och regioner – Fel och oegentligheter bland företag och föreningar (2022:1) finns att ladda ner på www.bra.se.

Om rapporten:

Brå har kartlagt felaktiga utbetalningar från kommuner och regioner till företag och föreningar. I rapporten analyseras också hur kommuner och regioner arbetar med att förebygga och åtgärda felaktigheter, samt hur dessa välfärdsbrott hanteras inom rättsväsendet. I rapporten beskrivs såväl utmaningar som goda exempel. Undersökningen baseras på intervjuer med 166 personer, en analys av 97 ärenden och en enkät riktad till landets alla kommuner.

Kontakt:

  • Johanna Skinnari, utredare och projektledare: telefon: 08-527 58 407, e-post: johanna.skinnari@bra.se
  • Henrik Angerbrandt, utredare: telefon: 08-51832412, e-post: henrik.angerbrandt@bra.se

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens5.4.2022 09:08:30 CEST | Pressmeddelande

Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott, som förväntas träda i kraft 2023, präglar Brottsförebyggande rådets årliga konferens om brottsförebyggande arbete. Den 7–8 april samlas drygt 1 000 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och i Gävle. Brå presenterar där en ny rapport om var kommunerna står idag inför den utveckling som ska ske.

Färre fall av dödligt våld under 202131.3.2022 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvapen under 2021, jämfört med 2020. Däremot var det något fler fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen samt mot kvinnor i närstående parrelation, under 2021 jämfört med 2020. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum