Brå

Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens

Dela

Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott, som förväntas träda i kraft 2023, präglar Brottsförebyggande rådets årliga konferens om brottsförebyggande arbete. Den 7–8 april samlas drygt 1 000 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och i Gävle. Brå presenterar där en ny rapport om var kommunerna står idag inför den utveckling som ska ske.

– Landets kommuner behöver stå rustade inför den omfattande reform som den kommande lagstiftningen om kommunalt brottsförebyggande ansvar innebär. Vissa kommuner har ett utvecklat arbete men många behöver bygga upp sitt kunskapsbaserade arbete från grunden, säger Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

På plats för att diskutera nuläge och utvecklingsbehov tillsammans med deltagarna finns bland andra justitie-och inrikesminister Morgan Johansson. Under konferensen lanseras också ett stödmaterial om att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Det handlar om arbetsformerna sociala insatsgrupper (SIG) och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).

– Vi hoppas att stödet ska underlätta för lokala aktörer att förebygga och bryta en brottslig utveckling hos fler ungdomar, säger Christina Söderberg, projektledare/utredare, Brå.
Det är Brå, Socialstyrelsen och Polismyndigheten som tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Regioner samt Skolverket, som utvecklat stödet.

Några andra programpunkter under konferensen:

  • Hur ser framtidens brottslighet ut?
  • Hur kan miljöbrott förebyggas?
  • Kan skolan vara brottsgenererande?

Vi får också ta del av hur narkotikamarknaden ser ut i Sverige och konferensen gästas också av Dr. Alistair Harkness, från Australien, som visar hur brottslighet i gles- och landsbygd kan förebyggas.

Media är välkomna att delta på konferensen. Presslegitimation krävs.
Tid: 7 april kl. 10.30–16.30 och 8 april kl. 08.30–14.30
Plats: Gävle konserthus. Det är även möjligt att delta digitalt.
Anmälan: Kontakta press@bra.se Program: bra.se/rff

För ytterligare information:

  • Karin Svanberg, tfn: 072-99 58 494
  • Christina Söderberg, tfn: 08-518 32 427

Brås rapport Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 2022 finns att ladda ner på bra.se/publikationer. Via Brås webbplats finns även stödmaterialet kring SIG och SSPF www.bra.se/sig-sspf

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets årliga nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Denna gång arrangeras konferensen i samarbete med Gävle kommun.

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Färre fall av dödligt våld under 202131.3.2022 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvapen under 2021, jämfört med 2020. Däremot var det något fler fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen samt mot kvinnor i närstående parrelation, under 2021 jämfört med 2020. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum