Umeå kommun

Kommunfullmäktige har fastslagit en budget för 2023

Dela

Efter en bred debatt om ekonomiska vägval kopplade till den nya situationen med ett krig i Europa, inflation, kostnadsökningar och välfärdens behov har kommunfullmäktige i Umeå kommun nu beslutat om budget, uppdrag och den kommunala skattesatsen för 2023.

– Det känns väldigt bra att budgeten efter en ordentlig debatt nu har passerat kommunfullmäktige. Trots två år av pandemi har Umeå kommun i dag en stabil och välskött ekonomi. Nu har ett krig inletts i Europa. Vi vet att inflation och kostnadsökningar kommer ha inverkan på kommunens resurser. Därför är det viktigt att vi använder våra skattemedel på ett klokt sätt och fortsätter arbetet med att stärka välfärden i Umeå kommun, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

I beslutsunderlaget Planeringsdirektiv, budget och investeringar2023 konstateras bland annat att Umeå är en stark och attraktiv kommun, som fortsätter att växa. Tillväxten ökar skatteintäkterna och gör det möjligt att utveckla välfärden. Kommunen har ett brett och diversifierat näringsliv, samt en positiv tillväxt utifrån fler etableringar och antalet nya jobb.

När staden och kommunen växer är det viktigt att bygga fler bostäder och av varierande karaktär utifrån de behov som finns. På samma sätt är det viktigt att fortsätta värna och utveckla stadens grönstruktur som ökar i betydelse i takt med att kommunen växer.

Vidare ska Umeå ska växa hållbart, utan några utsatta områden. Segregation och utanförskap ska motverkas. Kommunen ska också ta ansvar för klimatomställningen genom rejält minskade utsläpp samtidigt som samhället rustas för att möta konsekvenserna av klimatförändringarna.

Välfärden bygger Umeå starkt. Det är skola, vård och äldreomsorg som är grunden för framtiden. För att möta behoven och utmaningarna behövs fler medarbetare inom skolan och äldreomsorgen.

Inför kommunfullmäktige hade bland annat Allianspartierna lagt fram en alternativ budget för 2023. Där fanns bland annat förslag på sänkt kommunalskatt med anledning av kommunens goda ekonomiska situation.

– Det blev en bra debatt som tydliggjorde skillnaderna mellan de politiska huvudalternativen i Umeå. Jag är glad att Allianspartierna i Umeå efter fyra år enats om ett gemensamt budgetalternativ gentemot S/MP, även om det var väntat att vi skulle förlora i slutvoteringen. Det var mycket positivt att vi lyckades vinna bifall för två av våra uppdrag: dels att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder i Umeå, dels att upphandla mer lokalt producerade livsmedel, säger moderata kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

Kommunfullmäktige har beslutat:

 • Att fastställa skattesatsen år 2023 till 22,80
 • Att fastställa kommunstyrelsens förslag till Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2023 och plan 2024–2026 inklusive:
  • inriktningsmål, program och tilläggsuppdrag till kommunens nämnder och bolag
  • uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning
  • nettokostnadsbudget 2023 och plan 2024–2026 för respektive styrelse eller nämnd
  • investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för 2024–2026
  • mark- och exploateringsplan 2023–2026
 • Att för löneökningar 2023 avsätta 2,75 % vilka fördelas per nämnd
 • Att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget
 • Att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar

Läs mer om den beslutade budgeten, uppdragen och målen här
www.umea.se/budget 

Läs handlingar inför dagens kommunfullmäktige här 
www.umea.se/kfhandlingar.

Se hela debatten och beslutet här
Kommunfullmäktige (streamio.com)

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde21.6.2022 13:29:53 CEST | Pressinbjudan

Det blir ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni. Handlingar för individ- och familjenämnden finns på www.umea.se/handlingar Mer information: Andreas Lundgren (S) ordförande individ- och familjenämnden Umeå kommun 070-330 63 24 andreas.lundgren@umea.se Hanna Lundin Jernberg (L) vice ordförande individ-och familjenämnden Umeå kommun 070-812 90 69 hanna.lundinjernberg@umea.se

Genomfartsförbud på prov längs vägen förbi hållplats Universum17.6.2022 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Lokaltrafiken i Umeå - Ultra - har problem med framkomligheten genom universitetsområdet. Från och med september och ett år framåt införs därför ett genomfartsförbud för motorfordonstrafik, med undantag av moped klass 1. Förbudet gäller under dagtid på vardagar och omfattar en begränsad del av Petrus Laestadius väg. - Genom detta vill vi skapa bättre framkomlighet för kollektivtrafiken och göra området säkrare för fotgängare och cyklister, förklarar Marie Frostvinge, trafikplaneringschef på Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum