NASDAQ OMX

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

Dela

Idag den 8 maj 2018 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponibla vinstmedel om 24 123 303 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att bolaget ska fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp vardera till Kerstin Valinder Strinnholm, Gunilla Ekström och Henrik Krook. Vidare beslutades att inget arvode ska utgå till de andra styrelseledamöterna eller till styrelsesuppleanten. Stämman beslutade även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter; Adam Dahlberg (omval), Lars Sunnanväder (omval), Kerstin Valinder Strinnholm (omval), Gunilla Ekström (omval) och Henrik Krook (omval). Stämman beslutade vidare att omvälja Adam Dahlberg som styrelseordförande och att omvälja Annika Sunnanväder till styrelsesuppleant.

Stämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Lars Kylberg.

Beslut av riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019

Stämman beslutade att fastställa principer av valberedning inför årsstämma 2019 i huvudsak enligt följande: styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Stämman beslutade att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

  • förslag till styrelseledamöter
  • förslag till styrelseordförande
  • förslag till styrelsearvoden
  • förslag till revisor
  • förslag till revisorsarvode
  • förslag till ordförande på årsstämman, och
  • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att bolaget ska kunna införskaffa kapital till bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut högst 2 184 523 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av nuvarande antalet aktier. Eventuella emissioner ska ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Stämman beslutade även att bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.


 
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Elite Capital & Co. Limited upgrades its quality management system to ISO 9001:201522.5.2018 12:00Pressmeddelande

LONDON, May 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Public Relations Department of Elite Capital & Co. Limited has announced that it has upgraded its Quality Management System from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015, prompted by its keen desire to provide its customers with the best services and assert its steady strides in the global finance market under the leadership of a management team that stands on a solid ground. On this occasion Elite Capital's chairman, Kuwaiti businessman, Dr. Faisal Khazaal expressed his deepest thanks and congratulations to the Company's president, Mr. George Matharu and the members of the Board of Directors and all the members of the company's executive management for their exceptional efforts toward raising customer service to the highest levels. Elite Capital & Co. Limited is a private limited company that provides project-related services, including management, consultancy and funding, particularly for large infrastructure and commercial projects. Elite Capital &

LeoVegas avslutar samarbetet med Frank Andersson22.5.2018 11:31Pressmeddelande

LeoVegas väljer att avsluta samarbetet med varumärkesambassadören Frank Andersson. Samarbetet avslutas då LeoVegas nyligen lanserat ett nytt kommunikationskoncept som bygger på flera varumärkesambassadörer. "Vi tackar för de år som Frank hjälpt till att profilera LeoVegas i Sverige. Han har varit en bidragande orsak till LeoVegas starka tillväxt på den svenska marknaden. LeoVegas har gått in i en ny fas med fler varumärken och en större bredd med fler produktkategorier. Efter ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Frank är det nu dags att ta nästa steg". säger Gustaf Hagman, CEO LeoVegas. " Jag har koncept och idéer på att utveckla egna spel och vill satsa mer på det, så det blir nästa steg för mig. Det har varit roliga år med LeoVegas och jag vill tacka LeoVegas för att dom har trott på mig och vi har haft riktigt kul tillsammans". säger Frank Andersson. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com P

LeoVegas concludes partnership with Frank Andersson22.5.2018 11:31Pressmeddelande

LeoVegas has decided to conclude its partnership with brand ambassador Frank Andersson. The partnership is being concluded in connection with the recent launch by LeoVegas of a new communication concept that is based on several brand ambassadors. "We thank Frank for the years he has helped profile LeoVegas in Sweden. He has been a contributing factor behind LeoVegas' strong growth in the Swedish market. LeoVegas has entered a new phase with several brands and greater breadth with more product categories. After a long and successful cooperation with Frank, it is now time to take the next step," comments Gustaf Hagman, CEO of LeoVegas. "I have concepts and ideas for developing my own games and want to focus more on this, so that will be the next step for me," says Frank Andersson. "I had some great years with LeoVegas and want to thank LeoVegas for believing in me. We had a great time working together!" For further information, please contact : Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367

Gunvor Group, Oceangold Tankers and Maas Capital Form ClearOcean Tankers JV22.5.2018 11:30Pressmeddelande

Gunvor SA / Gunvor Group, Oceangold Tankers and Maas Capital Form ClearOcean Tankers JV . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. "ClearOcean Tankers" has ordered 6 eco-friendly, scrubber-ready tankers NICOSIA, Cyprus, May 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gunvor Group, one of the largest physical energy trading companies in the world, has entered into a joint venture with Oceangold Tankers and Maas Capital to form ClearOcean Tankers, a new ship holding company. The three partners hold an equal share in ClearOcean Tankers, which has been incorporated in Cyprus. ClearOcean Tankers has entered into shipbuilding contracts with STX Offshore & Shipbuilding Co. for four MR2 product tankers, and with Daehan Shipbuilding Co for two LR2 product tankers. All six of the contracted vessels will be delivered during the first half of 2019, and will be eco-friendly and scrubber-ready, in view of the International Marit

Doc re. GE Files Form 8-K22.5.2018 08:00Pressmeddelande

FAIRFIELD,Conn., May 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Company General Electric Company ISIN US3696041033 Symbol London: GEC | Paris: GNE Headline Doc re: GE files Form 8-K May 21, 2018 On May 21, 2018, General Electric Company (the "Company") filed a Form 8-K with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), which has been submitted to the U.K. National Storage Mechanism and will be available shortly for inspection at http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM. It is also available on the SEC's website at http://www.sec.gov and on the Company's website at https://www.ge.com/investor-relations/events-reports. CONTACT: GE Jennifer Erickson +001 646 682 5620 jennifer.erickson@ge.com This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, p

Introducing AbacusNext International, Technology Solutions Provider to the UK, Europe, and Beyond22.5.2018 07:00Pressmeddelande

US Based AbacusNext incorporates AbacusNext International in Edinburgh, the new international headquarters of their globally expanding TaaS platform EDINBURGH, United Kingdom, May 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- AbacusNext®, the largest Technology-as-a-Service (TaaS) provider for the professional services sector, today announced that two-time Queen's Award Winner HotDocs Ltd-recently integrated into the AbacusNext family of products-will be reorganized under the newly incorporated AbacusNext International Ltd. The HotDocs brand and product suite will remain as a subsidiary within AbacusNext International's expanded slate of products and services for business. From its new headquarters in Edinburgh, Scotland, AbacusNext International will bring the fully-managed private cloud solutions and business technology services they pioneered in the North American market to the UK and Europe for the first time. The centerpiece of AbacusNext International's TaaS platform is Abacus Private Cloud, offe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum