GlobeNewswire

Kommuniké från årsstämma i Velcora Holding AB

Dela

Årsstämma har hållits i Velcora Holding AB, org.nr. 556830-4033, ("Velcora" eller "Bolaget") varvid aktieägarna bl.a. fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Velcora samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, så att i ny räkning överförs årets förlust om 15,5 miljoner kronor.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna (inklusive suppleanter) och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under 2015.

Arvodering samt av val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att för bokslutsåret 2016 (1 jan - 31 dec) ska Peter Schmid erhålla 210 000 kronor exklusive mervärdeskatt (140 000 kronor på årsbasis för 1 jan - 30 jun och 280 000 kronor på årsbasis för 1 jul - 31 dec), Lennart Sundén ska erhålla 140 000 kronor exklusive mervärdesskatt i styrelsearvode och att Björn Leidelöf ska erhålla 70 000 kronor exklusive mervärdesskatt (140 000 kronor på årsbasis för 1 jul - 31 dec), i övrigt föreslås att inget arvode utgår till övriga delar av styrelsen. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att Göran Wallenius, Lennart Sundén, Andreas Bruzelius och Ulrik Smith omväljs och Björn Leidelöf väljs som ny styrelseledamot samt att Peter Schmid väljs till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Christoffer Wallenius och Kristoffer Stensholt Feet valdes till styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman omvalde KPMG AB med Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande om emission av aktier och konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler, medförande sådan ökning av bolagets aktiekapital och antalet aktier som kan ske utan ändring av bolagets bolagsordning. Emissionerna skall ske i anslutning till förvärv samt riktade till nyligen tillträdda medarbetare. Emissionerna får, under beaktande av aktieägaravtalet, ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bemyndigandet omfattar alla befintliga aktieslag.

Tumba i juni 2016
Velcora Holding AB
Styrelsen

För ytterligare information, besök www.velcora.se eller kontakta ;

Richard Tuck CEO
Velcora Holding AB (publ)
Box 120
14722 Tumba
Tel +46708784301
www.velcora.se
Richard.tuck@roplan.com
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Velcora Holding AB via Globenewswire

HUG#2023955

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Stillfront: Simutronics återtar förläggartjänster10.12.2018 14:11Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2018-12-10 Simutronics återtar förläggartjänster för SIEGE: Titan Wars globalt med undantag för Kina Simutronics, en studio inom Stillfront Group, har avslutat ett medförläggaravtal avseende mobilspelet SIEGE: Titan Wars med den New York-baserade förläggarpartnern Tilting Point. Enligt ett nytt avtal kommer Tilting Point fortsatt att tillhandahålla förläggartjänster och marknadsföring av spelet i Kina men på global nivå kommer Simutronics att ansvara för förläggartjänster och marknadsföring av spelet från gruppen. Simutronics är en ledande utvecklare av rollspel och mobila spel som till exempel DragonRealms, GemStone IV och Lara Croft Relic Run, den sistnämnda med mer än 23 miljoner nedladdningar. Tilting Point är den nya generationens spelbolagspartner som förser ledande utvecklingsstudios med expertis, tjänster och operationell support för att optimera högkvalitativa livespel framgångsrikt. "Jag är mycket nöjd över det fortsatta partnerskapet med Tilting Point för den

Stillfront: Simutronics reclaims publishing services10.12.2018 14:11Pressmeddelande

PRESS RELEASE December 10, 2018 Simutronics reclaims the publishing services for SIEGE: Titan Wars globally except China Simutronics Corp, a studio within Stillfront Group AB, has ended a co-publishing agreement regarding the mobile game SIEGE: Titan Wars with New York based publishing partner Tilting Point. According to a new agreement, Tilting Point will continue to provide publishing services and market the game in China but Simutronics will run the publishing services and marketing globally from the Group going forward. Simutronics is a leading developer of online roleplaying and mobile games such as DragonRealms, GemStone IV and Lara Croft Relic Run, the latter with more than 23 million downloads. Tilting Point is a new-generation games partner that provides top development studios with expert resources, services, and operational support to optimize high quality live games for success. "I am very pleased to continue the partnership with Tilting Point for the Chinese market as this

Karolinska Development's portfolio company Aprea Therapeutics presents continued positive results from a Phase Ib/II study of APR 2462.12.2018 18:00Pressmeddelande

STOCKHOLM, December 2, 2018. Karolinska Development's portfolio company Aprea Therapeutics today presented positive clinical results for its drug candidate APR 246 at the 2018 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting in San Diego, US. An Overall Response Rate of 95% and a Complete Remission (CR) rate of 70% were achieved in an ongoing Phase I/II combination study of APR 246 and azacitidine (AZA) for the treatment of TP53 mutated Myelodysplastic Syndrome (MDS). No dose-limiting toxicities have been observed. Based on these encouraging data, Aprea intends to progress APR 246 into a Phase III study in the near future. The results presented at the ASH meeting is based on 20 patients with TP53 mutated MDS. The overall response rate was 95%, and 14 (70%) patients achieved a complete remission at data cutoff. These findings were accompanied by a deep molecular remission in the majority of patients as assessed by serial TP53 analysis. No dose-limiting toxicities have been experience

Karolinska Development's portfolio company Aprea Therapeutics presents continued positive results from a Phase Ib/II study of APR 2462.12.2018 18:00Pressmeddelande

STOCKHOLM, December 2, 2018. Karolinska Development's portfolio company Aprea Therapeutics today presented positive clinical results for its drug candidate APR 246 at the 2018 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting in San Diego, US. An Overall Response Rate of 95% and a Complete Remission (CR) rate of 70% were achieved in an ongoing Phase I/II combination study of APR 246 and azacitidine (AZA) for the treatment of TP53 mutated Myelodysplastic Syndrome (MDS). No dose-limiting toxicities have been observed. Based on these encouraging data, Aprea intends to progress APR 246 into a Phase III study in the near future. The results presented at the ASH meeting is based on 20 patients with TP53 mutated MDS. The overall response rate was 95%, and 14 (70%) patients achieved a complete remission at data cutoff. These findings were accompanied by a deep molecular remission in the majority of patients as assessed by serial TP53 analysis. No dose-limiting toxicities have been experience

Corline Biomedical AB: Patientrekrytering startar i Renaparin-studie30.11.2018 16:37Pressmeddelande

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar idag att patientrekrytering i den kliniska fas 1-studien RENAPAIR-01 startar. I studien utvärderas bolagets läkemedelskandidat Renaparin® som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Patienter kommer inledningsvis att rekryteras på Akademiska sjukhuset i Uppsala. När de fyra första patienterna utvärderats inleds också rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Beskedet att patientrekrytering startar innebär att förberedelsearbetet inför studiestart är avslutat och att till exempel avtal, initieringsmöte, logistik, provhantering och monitorering är hanterat, samt att godkänt prövningsläkemedel nu finns tillgängligt för rekvirering av kirurgerna på transplantationskliniken i Uppsala för dosering till donatornjurar. När första patient doserats kommer detta meddelas separat. Corline har utvecklat och äger rättigheterna till Renaparin® som administreras direkt till den donerade njuren i

Stillfront: Bytro Labs lanserar en ny version av Supremacy 191427.11.2018 08:00Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2018-11-27 Bytro Labs, en studio inom Stillfront Group, lanserar en ny version av Supremacy 1914 Spelutvecklaren Bytro Labs, mest kända för sitt framgångsrika strategispel Call of War, har släppt en ny version av sin klassiska speltitel Supremacy 1914. Dagens lansering är den första av tre milstolpar för den nya versionen av Supremacy 1914 - The Great War som släpps 2019. Den första uppdateringen innehåller en komplett omarbetning av området för spelets community, ett nytt utseende för kartan samt ny 3D-teknologi. I nästa steg kommer Bytro Labs att gå vidare till "true cross platform" där spelet tillgängliggörs för fler plattformar, en strategi som tidigare har varit framgångsrik för titeln Call of War. Supremacy 1914 - The Great War släpps för Android senare i år och i början av 2019 släpps spelet för iOS och Steam. Det tredje och sista steget i lanseringen kommer i mitten av 2019 innehållande en större uppdatering avseende både innehåll och funktion, som färdigställer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum