NASDAQ OMX

Kommuniké från årsstämma i Velcora Holding AB

Dela

Årsstämma har hållits i Velcora Holding AB, org.nr. 556830-4033, ("Velcora" eller "Bolaget") varvid aktieägarna bl.a. fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Velcora samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, så att i ny räkning överförs årets förlust om 15,5 miljoner kronor.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna (inklusive suppleanter) och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under 2015.

Arvodering samt av val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att för bokslutsåret 2016 (1 jan - 31 dec) ska Peter Schmid erhålla 210 000 kronor exklusive mervärdeskatt (140 000 kronor på årsbasis för 1 jan - 30 jun och 280 000 kronor på årsbasis för 1 jul - 31 dec), Lennart Sundén ska erhålla 140 000 kronor exklusive mervärdesskatt i styrelsearvode och att Björn Leidelöf ska erhålla 70 000 kronor exklusive mervärdesskatt (140 000 kronor på årsbasis för 1 jul - 31 dec), i övrigt föreslås att inget arvode utgår till övriga delar av styrelsen. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att Göran Wallenius, Lennart Sundén, Andreas Bruzelius och Ulrik Smith omväljs och Björn Leidelöf väljs som ny styrelseledamot samt att Peter Schmid väljs till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Christoffer Wallenius och Kristoffer Stensholt Feet valdes till styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman omvalde KPMG AB med Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande om emission av aktier och konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler, medförande sådan ökning av bolagets aktiekapital och antalet aktier som kan ske utan ändring av bolagets bolagsordning. Emissionerna skall ske i anslutning till förvärv samt riktade till nyligen tillträdda medarbetare. Emissionerna får, under beaktande av aktieägaravtalet, ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bemyndigandet omfattar alla befintliga aktieslag.

Tumba i juni 2016
Velcora Holding AB
Styrelsen

För ytterligare information, besök www.velcora.se eller kontakta ;

Richard Tuck CEO
Velcora Holding AB (publ)
Box 120
14722 Tumba
Tel +46708784301
www.velcora.se
Richard.tuck@roplan.com




This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Velcora Holding AB via Globenewswire

HUG#2023955

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Sabina Gold & Silver Announces Commencement of the Review of its Water License Applications for the Back River Project11.12.2017 13:30Pressmeddelande

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 11, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sabina Gold & Silver Corp (TSX:SBB.T), ("Sabina" or the "Company") is pleased to announce that the Nunavut Water Board (NWB) has commenced public review of the Type A and Type B water license applications related to initial development, mine construction and operation of the Back River Project (the "Project" or "Back River"). As announced on December 6, 2017, the Minister of Indigenous and Northern Affairs Canada, on behalf of the five responsible federal Ministers, accepted Nunavut Impact Review Board's recommendation for the Project to proceed to the regulatory and licensing phase.  The NIRB has advised that the final Project Certificate will be issued on or before January 4, 2018. The Type B water license would enable Sabina to commence certain initial pre-development activities in 2018 including onsite construction of service roads and laydown pads, and the mobilization of fuel, supplies and equipment at t

Standard Lithium Provides Development Update on California Lithium Project11.12.2017 11:00Pressmeddelande

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 11, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Standard Lithium Ltd. ("Standard Lithium" or the "Company") (TSX-V:SLL) (FRA:S5L) (OTCQX:STLHF) is pleased to provide an update on the development work taking place at the Company's California Lithium Project; comprising the Bristol Dry Lake and the Cadiz Dry Lake lithium brine properties located in the Mojave Desert, California. A total of six new separate evaporation ponds have been installed on the Bristol Dry Lake Property to further assess the role that short-duration passive solar evaporation may play in processing the lithium brines encountered at the project.  Previous work demonstrated that, owing to extremely high evaporation rates in the project area, it is possible to concentrate brines from initial lithium concentrations of 146 mg/L to concentrations of 686 mg/L in approximately 7 weeks (note, this average lithium concentration was previously reported as 556 mg/L in news release dated 10th Oct 2017,

Rickard Brånemark har tilldelats Dr Per Uddén Stipendiet 201711.12.2017 08:44Pressmeddelande

PRESSINFORMATION 11 december 2017 Dr. Per Uddén Stipendiet för forsknings- och utvecklingsarbeten inom området tekniska hjälpmedel för handikappade har för år 2017 tilldelats Integrums grundare Rickard Brånemark, Med Dr och civilingenjör. Rickard Brånedmark tilldelas priset för hans vidareutveckling av osseointegrerade bioimplantat, ett i skelettet biologiskt fixerat fäste för en yttre protes, vilket avsevärt förbättrat funktion och rörelseförmåga för de som har protes. Rickard Brånemark med specialitet ortopedi är sedan 2015 professor vid University of California i San Francisco. Rickard Brånemark har vidareutvecklat den uppfinning som hans far, Per-Ingvar Brånemark, så framgångsrikt kreerade på 1980-talet för att förankra tandproteser med titanskruv i käkbenet. Metoden kan nu användas för ben och armproteser. Vidareutveckling av titaninfäste för proteser av såväl ben som armar har pågått sedan 90-talet. Metoden ger en bättre känsel och därmed ökad

Algeco Scotsman Announces Debt Package for Refinancing, Acquisition of Touax Solutions Modulaires SAS and Exercise of Put Option10.12.2017 23:14Pressmeddelande

BALTIMORE, Md., Dec. 10, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Algeco/Scotsman Holding S.à r.l. (together with its subsidiaries, the "Algeco Group") today announced that a finance special purpose vehicle that will be a subsidiary of the Algeco Group has entered into a senior debt package arranged by a syndicate of lending institutions and a preferred stock facility with a group of other financing providers. The proceeds of this financing, or any debt issued in lieu of the loans under the facilities (which replacement debt could be in the form of loans, securities or other debt instruments, may be publicly or privately placed and may be denominated in euros or US dollars), will be used to refinance the existing capital structure of the Algeco Group, including its existing Senior Secured Notes due 2018 and existing Senior Unsecured Notes due 2019. In connection with this refinancing, a lending syndicate will provide a new $400 million senior secured asset backed facility. The debt package is continge

Elemica Wins Green Supply Chain Award8.12.2017 19:54Pressmeddelande

WAYNE, Pa., Dec. 08, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elemica, the leading Business Network for the process industries, announces winning the Supply & Demand Chain Executive Green Supply Chain Award for 2017. This is Elemica's 9th consecutive win of this prestigious award that recognizes small, mid-size and large enterprises that leveraged green practices and solutions to further drive sustainable improvements in their supply chain. Elemica was chosen for helping clients improve and achieve measurable sustainability goals through the automation of manual processes, eliminating the use of paper and optimizing transportation processes through carrier collaboration and automated processes that reduce mileage. "This is a great honor for Elemica - recognition for nine consecutive years for helping clients meet their green and sustainability goals," said John Blyzinskyj, CEO of Elemica. "By utilizing Elemica's integrated cloud-based logistics and transportation products, customers have lowere

Constellation Brands to Report Third Quarter Fiscal 2018 Financial Results; Host Conference Call January 5, 20187.12.2017 22:37Pressmeddelande

VICTOR, N.Y., Dec. 07, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) (NYSE:STZ.B), a leading beverage alcohol company, announced today it will report financial results for its fiscal third quarter ended November 30, 2017, on Friday, January 5, 2018, before the open of the U.S. markets. A conference call to discuss the financial results and outlook will be hosted by President and Chief Executive Officer Rob Sands and Executive Vice President and Chief Financial Officer David Klein at 10:30 a.m. eastern time, January 5, 2018.  The conference call can be accessed by dialing +973-935-8505 beginning at 10:20 a.m. (eastern). A live, listen-only webcast of the conference call will be available on the company's website, www.cbrands.com, under the Investors section. Financial information discussed on the conference call, and a reconciliation of reported (GAAP) financial measures with comparable or non-GAAP financial measures, will also be available on the company's websi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum