Umeå kommun

Kommunstyrelsen positiv till kommunal kapacitetsökning

Dela

Umeå kommun ställer sig positiv till Kommunutredningens förslag att förbättra kapaciteten i kommunerna. Däremot ställer man sig tveksam utredningens bedömning av potentialen vid kommunsammanslagningar. Detta enligt ett remissvar till Finansdepartementet.

– Vi ställer oss positiva till remissförslaget om ökade incitament för kommunal samverkan, försök med asymmetrisk ansvarsfördelning och fortsatt utredning av vad en generell förändring av kommunernas ansvar och uppgifter kan medföra. Däremot tror vi inte på utredningens förslag vad gäller kommunsammanslagningar eftersom aktuell forskning på området faktiskt kullkastar utredningens slutsatser, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté för att utarbeta en strategi med syfte att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén gavs även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan.

I februari 2020 överlämnades slutbetänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Kommunutredningen har lämnat förslag på strategi för hur kommunernas kapacitet att möta samhällsutvecklingen ska stärkas.

Finansdepartementet har lämnat utredningen för remissyttrande till 161 remissinstanser. Umeå kommun förväntas lämna in sitt yttrande senast den 30 september 2020.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Snöovädret blir allt intensivare – stanna hemma om du kan21.1.2021 17:47:40 CETPressmeddelande

Det intensiva snöfallet med kraftig drivbildning har ökat ordentligt och gjort det mycket svårt att ta sig fram i kommunen. Ovädret kommer att bli värre längre fram i kväll och i natt. Läget är mycket ansträngt och kommunen arbetar intensivt med att hålla huvudgatorna öppna. För lokalgatorna finns risk att framkomligheten tidvis är begränsad. Kommunen uppmanar alla som inte måste ge sig ut att stanna hemma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum